På planet hem från KataCon4 i Atlanta

KataCon är en årlig konferens, den fjärde i ordningen, med fokus på Mike Rothers forskning och utveckling av Toyota Kata. Vi vill med detta Lean Learnings ge er en uppdatering och dela med oss av intressanta diskussioner och tankar från konferensen.

Vill du läsa mer om vad Toyota Kata är kan du se tidigare Lean Learnings eller titta på filmen.

 • Nästa utvecklingssteg av lean: Improvement Kata
 • Vad du inte visste om Kata
 • Kata inom service
 • Sluta göra planer som ändå alltid blir fel och börja experimentera på din väg framåt
 • Att lära nya saker systematiskt = Kata i klassrummet
 • Scientific Thinking Skills

Det är lätt att se på kata som en modell eller metod, men Mike inledde hela konferensen med att tala om syftet, nämligen att träna och utveckla systematisk vetenskaplig förmåga på individnivå – en förmåga att hantera utmaningar, problem som vi möter i arbetslivet (och även i livet i stort). Motsatsen till att besitta denna förmåga är att vi kastar oss från problem till lösning (att vi ger oss på symptom), att vi lägger energi på att ta fram detaljerade planer även när vi inte vet hur och vi att kanske upprepar misstag utan att lära oss från dem. Här känner vi inte bara igen oss själva utan också många av de organisationer vi arbetar med. Gör du?

När vi har en utmaning eller ett problem som är bortom det vi kan, vet eller har gjort tidigare så är det väl egentligen omöjligt att ta fram en plan för hur vi tar oss dit? Men planer ger oss trygghet, vi kallar det falsk trygghet. Sedan följs planen upp utan att vi faktiskt vet om planen tar oss fram till målet. Märkligt kan man tycka, men det är ofta så vi är tränade att tänka och göra från skolan och genom arbetslivet. Men vad skulle vi behöva göra? Vi skulle behöva säga ”Jag vet inte” och börja experimentera eller testa oss fram i små steg. Om vi gör det ihop att systematiskt utvärdera, reflektera och lära så har vi en ledstång att hålla oss i – ett systematiskt vetenskapligt tänkande!

Egentligen är det inte svårare än att förstå PDCA-loopen, och experimentloggen som ni ser här är en bra mall att börja praktisera. Scientific thinking är för alla medarbetare i organisationen, som stöd när vi arbetar med förbättringar. Här kan du enkelt börja praktisera själv. Utifrån organisationens nedbrutna utmaningar, vilka aktiviteter/experiment skall du göra idag? Vad förväntar du dig för output? Utvärdera imorgon vad som hände och vad du lärde dig och du kommer att fokusera lärandet mer än att bara bocka av aktiviteter – det vill säga du du kommer att utveckla ditt beteende mot scientific thinking.

Hur tränar vi ”Scientific Thinking Skills”?
För er som tidigare praktiserat eller läst om kata så vet ni att är coachning eller coaching kata är ett svar. Att coacha är också en förmåga som behöver tränas. En av talarna på konferensen, Tracy Defoe, Adult and Workforce Education Specialist, inledde med att säga “talking is NOT teaching. D v s när vi tränar och coachar så är det inte genom att prata, berätta eller instruera utan genom att ställa frågor, skapa situationer där människor får praktisera och gå före och visa vägen. Kata går alltså inte att implementera utan kan bara praktiseras. Värt att notera är att coachen är ansvarig både för resultatet och för att träna ”scientific thinking skills” hos sin adept.

Alla behöver vi en coach i början. Själv är det svårt att se brister, vilka ofta leder till bristfälliga vanor eller beteenden. Hur snabbt och effektivt man lär sig beror i hög grad på coachen och dess förmåga. När en coach ser en adept som kämpar och känner sig osäker, då vet coachen att adepten är på rätt spår. Då är adepten utanför sim ”kunskapströskel” och kan lära sig. Det är den tydligaste signal på att lärandet ökar. Viktigt är att fånga adeptens både beteende, känslor och tänkande, inte bara tänkandet (det vi säger). Coachen behöver alltså observera beteende och känslor. Detta leder oss till att nyfikenhet är en grundegenskap hos en bra coach. Nyfikenhet på:

 • Vad har adepten lärt sig?
 • Har vi passerat kunskapströskeln?
 • Hur känner sig adepten?
 • Vad hindrar honom/henne från att genomföra experimentet?
 • Osv

För den nyfikne coachen kommer adepten att visa sin förståelse och kunskap, sitt tankemönster och sitt ramverk. Inte bara värdefullt utan också nödvändig information för effektiv coachning.

En av talarna, Michael Lombard uppmanade oss alla:
–Be a coach, have a coach!

Kata inom många olika områden
Vi fick se fantastiska exempel och höra många engagerade medarbetare och chefer dela med sig av sitt arbete. Det är ju egentligen inte kata som var i fokus utan just förbättringsarbetet de drev, resultaten de uppnådde och teamarbetet och delaktigheten hos de inblandade. Det är häftigt att se hur mycket motivation som släpps loss när människor ärligt engageras i att vara med och driva förbättringar för att uppnå sina mål, ambitioner och strategier.

Till skillnad från de många exempel från lean i tillverkningsindustrin så var sjukvård, mjukvaruutveckling, offentlig sektor och skolan i fokus på denna kata-konferens. Det betyder, som Mike påpekade flera gånger, att nu tittar vi inte på Toyota och ser dem som förebild, utan nu sker en utveckling i flera olika organisationer bortom det vi sett tidigare.

Ett område som ligger oss varmt om hjärtat, och som vi också var med och presenterade på konferensen, var Kata i Klassrummet. Vi ser spännande initiativ i många länder.

Vill du läsa mer om Kata i Klassrummet, se www.katatogrow.com och vill du ha materialet på svenska så hittar du det på Bättre skola.

Några high-lights kring Kata i skolan:

Sarah Williams från UK har tillämpat kata approachen för att hjälpa assistenter till barn med dyslexi och sett enastående resultat, 60-97% förbättring av stavning.

I Tyskland tillämpas kata-tankesättet från lågstadiet, och barnen får lära sig att sätta upp sina mål och systematiskt experimentera med sitt lärande

I USA har en stat (Arkansas) tagit fram en video-baserad kata-kurs för alla lärare. De fokuserar gymnasienivå. Detta har skett i samarbete mellan företag och skola, och syftet är att bättre förbereda eleverna för de krav som kommer att ställas på dem i arbetslivet.

I Sverige har vi tränat över 400 lärare.

Så efter tre dagars konferens i ett sommarvarmt Atlanta satte vi oss på planet hem för att möta isdygnen i Sverige.

Av Pia Anhede och Joakim Hillberg

Tips: I april i Amsterdam kör vi den första KataCon Europe.

 

Pia Anhede är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Pia har mer än 20 års erfarenhet av lean i längre förändringsprojekt. Hon har arbetat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia är civilingenjör från Chalmers.

Joakim Hillberg är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Joakim har stor erfarenhet av förändringsprojekt inom både produktion och service. Joakim har arbetat i mer än 30 företag i över 10 länder. Han är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från INSEAD.