2022-03-28

Online

Lean Talks med Gert, Joakim och Pia

28 mars 2022, kl 14.00-16.00  

Föreställ dig att när du som kund möte en serviceorganisation där det flyter det på.

Du behöver inte vänta orimligt länge, du behöver inte berätta din historia om och om igen, du behöver inte komma tillbaka för att det inte blir som du tänkt dig…

Vi kommer i denna Lean Talk prata med 2 personer som representerar helt olika verksamheter men vi är säkra på att du har erfarenheter av dem båda som patient/kund.

Flödena är inte perfekta, men där finns hela tiden en strävan om att flödet skall förbättras. Både för dig som patient/kund och för att skapa en arbetsplats där medarbetare ständigt arbetar med att förbättra i små och stor steg. Genom detta engagemang, med alla medarbetarna, inte minst de som är längt ut i linjen och möter patienter/kunder varje dag, så har de skapat flöden som är så mycket bättre idag än vad de var igår. Det största hindret för att skapa effektiva flöden är att alltid låta resursutnyttjandet vara i fokus. Aslak och Johan delar med sig av hur de tänker och agerar för att hantera detta hinder bland mycket annat.

Aslak Iversen är legitimerad psykolog. Som klinisk psykolog har han tio års erfarenhet från olika verksamheter. Under de senaste nio åren har Aslak varit chef för Vuxenpsykiatrins Öppenvård i Region Halland. Han är också föreläsare och lärare på psykologprogrammet i Göteborg på temat modernt ledarskap. Han bygger sitt eget ledarskap på lean och på teori från psykologin och är övertygad om att båda teoribildningar är nödvändiga.

Johan Holmgren är chef för skadeverkstaden på Rejmes i Halmstad.

Johan har transformerat Rejmes Skadeverksamhet från en traditionell verksamhet fylld av suboptimeringar, negativ stress och kvalitetsbrister. Till en flödesdriven verksamhet som genom utjämning och balansering optimerar produktionen, med ett team som utan onödig stress leverera hög kvalitet och produktivitet med ständiga förbättringar.

Prata Lean med oss! 

Lean Talks är en serie av webinar. Vi lyssnar tillsammans på en presentation, ställer frågor till presentatören och sedan reflekterar, analyserar och diskuterar vi från vår studio. Chatten kommer att vara öppen hela tiden så att det är era frågor som styr samtalen.

Vi kommer att ha Lean Talks 6 gånger per år, 3 gånger på hösten och 3 gånger på våren. Under våren var följande datum: 12 februari, 16 april och 4 juni 2021. Första Lean Talks var 11 december 2020.

Värdar för Lean Talks: 

Gert Frick är före detta Dierector på Volvo Cars Manufacturing system. Gert har även varit CEO för Japan Management Association och Vice President på Scania med overall responsibility of Scania Production System (SPS).

Pia Anhede och Joakim Hillberg är konsulter sedan över 25 år med inriktning mot implementation av lean. De har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom industri, service, offentlig sektor och sjukvård. De har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia och Joakim är civilingenjör från Chalmers och Joakim har en MBA från Insead.

Tid, omfattning och pris

Nästa tillfälle: 28 mars 2022 online.
Tider: Kl. 14.00-16.00.
Pris:  300 kr exkl moms.

Detta webinar är på svenska. Länken till webinariet skickas ut innan inloggning.