20-21/10 2021

Borås

Forsknings- & tillämpningskonferensen 2021

Logistikföreningen PLAN bjuder in dig att föreslå konferensbidrag till föreningens tjugonde forsknings- och tillämpningskonferens. Den här gången är vi på Högskolan i Borås den 20-21 oktober, 2021. Konferensen vänder sig till forskare och praktiker verksamma i näringsliv, akademi och offentlig sektor. Kunskapsutbytet mellan dessa grupper är ett av de grundläggande syftena med konferensen och har starkt bidragit till tidigare års framgångar.

Konferensen är en viktig möjlighet för alla som arbetar inom logistik- och produktionsområdet att utbyta tankar och erfarenheter. Vi ser därför gärna att ett brett urval av konferensbidrag presenteras.

Vi ser kompetens inom logistik och produktion som en nyckel för industriell omställning och fortsatt industriell konkurrenskraft. Digitalisering i alla typer av processer inom logistik och produktion är starka möjliggörare av dessa lösningar. Bidragen kan spänna från konkreta fallbeskrivningar till metoder och vetenskapliga analyser.

Vi välkomnar särskilt bidrag som är författade i samverkan mellan akademi och näringsliv, samt bidrag av doktorander. Även bidrag från seniora forskare är välkomna, liksom bidrag från industri-företag, konsulter, systemintegratörer etc. Konferensen har en populärvetenskaplig inriktning med fokus på problemställningar och resultat, snarare än på metod och litteraturgenomgångar.

>> Call for papers

>> Skrivanvisningar 2021

1 juni 2021 är sista dagen för att skicka in en sammanfattning på 200-500 ord av planerat bidrag till papers@plan.se. Ange namn, organisation, adress, telefonnummer och e-post i ditt mail.

Mer info kontakta
Daniel Ekwall, 033-435 46 57, Högskolan i Borås
Jenny Bäckstrand, 036-10 16 29, Logistikföreningen Plan
Axel Ågren, 08-24 12 90 – Logistikföreningen Plan