Plan får en ny medlemstidning – Dagens Logistik!

Från och med 2020 har Plan en ny officiell medlemstidning: Dagens Logistik med nyhetswebben dagenslogistik.se startades vid årsskiftet och drivs av Klara Eriksson och Hilda Hultén, journalisterna bakom Plans tidigare medlemstidning Intelligent Logistik, som lade ned sitt affärsmagasin vid årsskiftet.

Premiärnumret av Dagens Logistik kommer ut i vecka 11, lagom till konferensen D-logistik i Göteborg i mars, och inför Plan-konferensen i Västerås i april. Tidningen kommer  att skickas ut per post till alla Plans medlemmar, och innehåller även Plans medlemsskrift Planetern, precis som Intelligent Logistik gjort tidigare.

En skillnad från tidigare är att Dagens Logistik kommer med 4 tryckta utgåvor per år, istället för som tidigare 3 med Intelligent Logistik.

Det blir alltså ännu mer värde av att vara medlem i Plan!

Vi vill göra den vassaste, kunnigaste och mest initierade tidningen, ett ”måste ha” för alla som jobbar inom logistik – från inköp och upphandling till transporter, infrastruktur, produktionslogistik, lager, fastigheter, eller med att lösa last mile.

Hilda Hultén och Klara Eriksson