Cookies

Mot bakgrund av den nya EU:s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.

Logistikföreningen Plan respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Anmälan till Lean-kurser gör att personuppgifterna hanteras av Lean Competence Sweden AB.

De typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du besöker våra arrangemang, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, medverkar som utställare, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, språkinställningar, jobbtitel och bransch. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
– Skicka dig nyhetsbrev och information om våra arrangemang.
– Behålla historik för dig som deltagit på olika arrangemang.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, så som tryckerier och extern konferensorganisatör på den konferens du deltar på. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter besöka våra arrangemang eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell besökare hos oss.  Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Information om användning av cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien gör det också möjligt att följa en användares surfande.

Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner. Moderna webbläsare har stöd för så kallat ”ikognitoläge”, vilket innebär att dina cookies raderas varje gång du stänger din webbläsare. Webbläsaren kan ställas in så att den automatiskt nekar webbplatser att använda cookies eller informerar användaren om att en webbplatsen använder cookies. Detta kan medföra att webbplatsen inte fungerar på ett bra sätt. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du använder. Läs under Hjälp (eller motsvarande meny) i din webbläsare för instruktioner.

På denna webbplats används cookies för att få besökstatistik. Besöksstatistik är ett viktigt verktyg för oss när vi ska utveckla webbplatsen, men vi gör det utan att försöka ta reda användarens identitet. För frågor, skriv till info@plan.se.