2020-05-27

Webinar

Inbjudan till webinar – Cirkularitet

CSCMP och Plan bjuder in till webinar inom Cirkularitet

En försörjningskedja är optimerade med hänsyn till att med rätt kostnader, kapitalbindning och service i flera led förädla råmaterial till en färdig slut-produkt – en produkt som i sin tur efterfrågas av allt mer krävande kunder. Detta linjära synsätt på försörjningskedjans uppdrag bygger på att produkten och dess ingående råvara normalt slutar som deponi i slutet av sin livscykel. I takt med ökat fokus på hållbarhet och nya krav på återan-vändning och återvinning förändras försörjningskedjans uppdrag. Ett mer cirkulärt förhållningssätt omfattar allt från materialval och konstruktion av produkter till produktion, distribution och slutanvändning. Med andra ord behöver de traditionella sanningarna och tillvägagångssätten i försörjnings-kedjan utmanas. Om inte riskerar Cirkularitet att reduceras till att bara bli ännu ett av många s.k. ”buzz words”.

Under detta seminarium (Webinar), arrangerat av CSCMP Sverige, kommer representanter från både forskningen och praktiken att dela med sig av sina erfarenheter och hur de tänker och agerar i fråga om Cirkularitet. Hur påverkar det försörjningskedjan och vilka åtgärder krävs? Seminariet bygger på föreläsningar av ledande experter kombinerat med öppna diskussioner och möjligheter att ställa frågor.

Frågor vi får svar på,

Koncepten – Utmaningarna – Fallgroparna

Pär Larshans har jobbat med hållbarhetsfrågor i över 20 år med start i den sociala dimensionen, för att sedan fokusera på den klassiska miljö dimensionen. Sedan 5 år tillbaka så är det den cirkulära frågan som Pär ägnat fullt fokus. Som en av fyra ansvarig för affärsutveckling inom Ragn-Sells på koncernnivå så skiljer rollen som hållbarhetschef sig från kollegor i andra företag. Förutom arbetet på Ragn-Sells så är Pär dessutom knuten som expert till näringsdepartementets samverkansgrupp för näringslivets klimatomställning, miljömålsberedningens arbete med haven och delegationen för cirkulär ekonomi vid Tillväxtverket.

Kristina Liljestrand är logistikforskare och arbetar med att utveckla logistiklösningar för att möjliggöra cirkulär ekonomi. De senaste åren har hon bland annat jobbat mycket med matsvinn och insamlingssystem som möjliggör materialåtervinning och återanvändning istället för förbränning.

Program

  • 13.30–13.40 – Välkomna. Tobias Jonasson President CSCMP Round table Sverige
  • 13.40–14.10 – Från linjärt till cirkulärt – med komplikationer. Vilka är effekterna av ett 150 år gammalt linjärt produktionssystem som öser in skadliga ämnen i vårt ekosystem? På vilket sätt hindrar vår nuvarande lagstiftning oss från att knyta ihop kretsloppet? Pär berättar om hur Ragn-Sells har anpassat sina affärsmodeller, funnit innovativa lösningar till problemen, samt hur de inspirerar politiker att våga fatta kloka beslut. Per Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells.
  • 14.15–14.45 – Cirkulära logistiksystem – från små insatser till indusrtigemensamma utmaningar. Kristina kommer inledningsvis att prata om utmaningar med att sätta upp cirkulära logistiksystem idag. Hon kommer vidare att lägga fokus på olika typer av lösningar och möjliggörare, alltifrån de små sakerna enskilda företag kan göra till de stora kraftsamlingar industrin måste göra tillsammans. Kristina Liljestrand, Projektledare, Chalmers Industriteknik.
  • 14.45–15.00 – Summering och tack. Tobias Jonasson.

Mer information

Seminariet är uppbyggt på presentationer från några av de ledande personerna inom området. Det inbjuds till dialog mellan föreläsare och deltagare. Seminariet avslutas med en kort summering.

De bägge organisationerna Logistikföreningen PLAN och CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) står bl.a. för utbildning och personlig utveckling samt för aktiv medverkan till uppbyggnad av personliga nätverk.

För ytterligare information om organisationerna se: www.plan.se samt www.cscmp.se.

Datum: 2020-05-27, kl. 13.30 – 15.00
Plats: Detta möte är web-baserat.
Pris: 0 SEK.

Anmäl dig senast den 20/5.

Kontakt:
Tobias Jonasson, 070-627 36 67

Vi tackar Jönköping University för support med teknisk plattform. 

Välkommen hälsar CSCMP och Plan!