2019-04-02

Malmö

Välkommen till årsmöte för Logistikföreningen Plan

Årsmöte för Logistikföreningen Plan genomförs den 2 april 2019 kl 17.00 innan Plan-konferensens middag vid Glasklart, Dockplatsen 1 i Malmö.

Alla PLANs medlemmar är välkomna att delta.

Medlem som önskar att ett ärende behandlas skall senast två veckor före årsmötet skriftligen ha anmält ärendet till styrelsen.

Logistikföreningen Plan årsredovisning inkl. revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Har du frågor, kontakta gärna info@plan.se eller ring 08-24 12 90.

Publikhav med en banner där det står "Jag älskar logistik"