2019-04-20

Zoom

Välkommen till årsmöte för Logistikföreningen Plan

Årsmöte för Logistikföreningen Plan genomförs den 20 april 2020 kl 17.00 via Zoom.

Alla Plans medlemmar är välkomna att delta. Länk till mötet skickas ut under vecka 16 till Plans medlemmar via mail.

Medlem som önskar att ett ärende behandlas skall senast två veckor före årsmötet skriftligen ha anmält ärendet till styrelsen.

Logistikföreningen Plan årsredovisning 2019 och revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Har du frågor, kontakta gärna info@plan.se eller ring 08-24 12 90.