9 april 2019 kl 09.30-16.30. Morgonfika från kl 08.45.

Stockholm

Nästa generations visualisering

Välkommen till en heldag där du får träning för att kunna leda 15 nya spel och övningar i ditt förändringsarbete.

Eftersom talade ord glöms så lätt har det skrivna ordet blivit normen för viktig kommunikation. Men inom några områden har vi lärt oss ännu bättre metoder. Visuella metoder som kartor och ritningar kommunicerar bättre än miljontals ord. Musiknoter gör att musiker som inte ens talar samma språk kan spela och utveckla avancerad musik.

Alla som arbetar med lean har upplevt kraften i visualisering. I daglig styrning med rött och grönt för att markera avvikelser och status, tydliga standards med mera. Bra visuella metoder förändrar också hur vi lär, särskilt i grupper och över gränser.

Men titta på en värdeflödeskarta. Ser du och alla andra i värdeflödet vad ni verkligen behöver se? Visst vill vi veta mer?

Nu välkomnar vi dig att vara med i en kunskapsutvecklande dag, där vi utvecklar förmågan att ta visuella metoder ett steg längre. Kan de bli för din verksamhet och dess utveckling, vad notationssystemet är för musiken?

Upplägg

På den här workshopen kombinerar vi Johan Lundells banbrytande insikter inom visualisering, med praktiska övningar ledda av Johan samt Pia Anhede och Joakim Hillberg.

Genom övningarna skapas förståelse för ett antal principer för visualisering och för kunskapsöverföring. Vi kommer att träna denna förståelse på verkliga case.

Men handledarna kommer inte att ge alla svar. Dagen innehåller ett stort mått av interaktivitet, där du förväntas bidra med ett utforskande angreppssätt. Vi vill att du som deltagare förbereder något som du själv vill skapa en tydligare visualisering inom, till exempel möten, uppmärkningar, standards etc. Målet är ett tillämpat lärande under coachning av handledarna.

Visuella möten är en kraftfull tillämpning av principerna och arbetssätten som vi tränar under workshopen.
>> Läs en reflektion av Pia Anhede om visuella möten och ett inlägg av Johan Lundell på Lean Forums hemsida.

Dagen leds av…

Johan Lundell är innovatören, författaren och entreprenören som efter att ha studerat hundratals notationer med en lingvistisk begreppsapparat, lärt att komplexa företeelser och förlopp bättre kan beskrivas och utvecklas med hjälp av visuella notationer.

Angreppssättet har visat sig fungera i vitt skilda verksamheter som elitidrott för grupper som vill lära sig snabbare, ledningsgrupper som vill tydliggöra processer och inriktning och inom underhåll för att höja säkerheten och göra det svårt att göra fel.

Pia Anhede och Joakim Hillberg har över 25 års erfarenhet av att stödja lean-transformationer i organisationer från industri, service, offentlig sektor och sjukvård.

Pia och Joakim har arbetat med längre förändringsprojekt i mer än 70 projekt i över 15 länder, till exempel med Tetra Pak, Skånes Universitetssjukhus, Volvo Cars och Newbody. De har också medförfattat ”Ny verktygslåda för lean” och ”Lean handbok för service och tjänster”.

Vad är unikt för denna workshop?

Dagen är för dig som vill skapa en djupare insikt och förmåga så att du kan arbeta med många dimensioner samtidigt, förbättra kunskapsöverföring, förstå potentialen i att visualisera möten, mm.

Förvänta dig ett fascinerande kunskapsutbyte där exemplen från deltagarna till exempel kan bli

  • hur stora processer görs överskådliga
  • hur visuella föredragningslistor och protokoll gör möten både mer effektiva och med högre delaktighet
  • hur rutiner och instruktioner kan beskrivas nästan helt utan ord, hur data kan få liv
  • hur uppmärkning kan visa mycket mer än var verktygen ska ligga och mycket mer.

Praktisk info

Plats:  Hötorget i centrala Stockholm, hos Helio på Sveavägen 9.
Datum: 9 april 2019 kl 09.30-16.30. Morgonfika från kl 08.45.
Pris: 7500 kr exklusive moms.
Språk: Svenska.
Frågor? Prata med Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leancompetence.se, +46707952929.

Anmälan till Nästa generations visualisering

  • Ställ ut eventuell inköpsorder till Lean Competence Sweden AB, 556829-4739.