Quick and Clever

Hur står det till med kompetensen hos dina chefer, kollegor och medarbetare? Finns utrymme till förbättring? Quick & Clever AB lanserar nu en serie eKurser som lyfter kompetensen i företag.

Quick&Clever AB är ett nystartat svenskt företag som erbjuder eLearing kurser till företag och via PLAN till er som behöver bredda kompetensen.

Kurserna lyfter baskunskaper inom;


Öppen för anmälan

Öppen för anmälan

Öppen för anmälan

Öppen för anmälan

Öppen för anmälan

Öppen för anmälan

Öppen för anmälan

Syftet är med kurserna är att ge en riktigt bra introduktion. Kurserna är kompetensbreddande. Fokus på sammanhang och förståelse. Minska kompetensgap för att;

– Minska problem med silomentalitet och ”Funktionell dumhet”.
– Möjliggöra kommunikation och sammabete.
– Förbättra strategi och strategisk implementering.
– Möjliggöra verksamhetsutveckling.
– Möjliggöra förändring och förbättring.

För att fira Quick&Clever och Plans samarbete ger vi nu en kraftig introduktionsrabatt till Plans medlemmar.

– Kursen Tid & Kapitalstyrning kostar 2500 SEK, (ordinarie pris 5000 SEK). Resterande kurser kommer att lanseras under vår/sommar 2021.
– Förbeställning på kompletta kursprogrammet 10.000.SEK, (ordinarie pris 30 000 SEK).

Gå in på respektive kurssida och anmäl er, alternativt maila info@plan.se om du vill anmäla dig till hela kursprogrammet.

Om du missade webinariet ”Lyft kompetensen i din organisation” så kan du se det i efterhand här:

Webinar – Lyft kompetensen i din organisation