Quick and Clever

Hur står det till med kompetensen hos dina chefer, kollegor och medarbetare? Finns utrymme till förbättring? Quick & Clever AB lanserar nu en serie eKurser som lyfter kompetensen i företag.

Quick&Clever AB är ett nystartat svenskt företag som erbjuder eLearing kurser till företag och via PLAN till er som behöver bredda kompetensen.

Kurserna lyfter baskunskaper inom;

Syftet är med kurserna är att ge en riktigt bra introduktion. Kurserna är kompetensbreddande. Fokus på sammanhang och förståelse. Minska kompetensgap för att;

– Minska problem med silomentalitet och ”Funktionell dumhet”.
– Möjliggöra kommunikation och sammabete.
– Förbättra strategi och strategisk implementering.
– Möjliggöra verksamhetsutveckling.
– Möjliggöra förändring och förbättring.

För att fira Quick&Clever och Plans samarbete ger vi nu en kraftig introduktionsrabatt till Plans medlemmar.

– Kursen Tid & Kapitalstyrning kostar 2500 SEK, (ordinarie pris 5000 SEK). Resterande kurser kommer att lanseras under vår/sommar 2021.
– Förbeställning på kompletta kursprogrammet 10.000.SEK, (ordinarie pris 30 000 SEK).

Gå in på respektive kurssida och anmäl er, alternativt maila info@plan.se om du vill anmäla dig till hela kursprogrammet.

Om du missade webinariet ”Lyft kompetensen i din organisation” så kan du se det i efterhand här:

Webinar – Lyft kompetensen i din organisation