Utbildning & evenemang inom lean

Aktuella evenemang

Toyota Transformation – Master Meeting med fabriksbesök

Lär på plats hos Toyota och möt Sam Nomura, sensein som coachade dem att förbättra kvaliteten med 80%.

Toyota Transformation – 22 oktober på Toyota i Mjölby

Games Day – spel för leant och agilt förändringsarbete

Träning för att kunna leda 15 nya spel och övningar i ditt förändringsarbete

Games Day – 11 maj 2020 i Göteborg

Alla kurser i lean

Lean i praktiken. Rustar dig för att börja driva lean. Första och andra steget i leancertifieringen.

Lean Advanced. Hur du driver implementering av lean med helhetssyn. Tredje steget i leancertifieringen.

Träning i att göra och coacha problemlösning. Utveckla de avgörande förmågorna för att både göra och coacha problemlösning.

Leanspelet – handledarutbildning. Bli handledare för Leanspelet.

Lean Adminspelet – handledarutbildning. Bli handledare för Lean Admin-spelet.

Games Day – spel för Leant och Agilt förändringsarbete. Lär dig att leda 15 nya, snabba spel och övningar.

Lean Kata – ett engagerande och strukturerat arbetssätt för att förbättra din verksamhet. Ett engagerande och strukturerat arbetssätt för att förbättra din verksamhet.

Alla kurser kan genomföras internt hos er med anpassat upplägg. Kontakta Rikard Sjöström på 070-795 2929.