Utbildning & evenemang inom lean

Aktuella evenemang

Lean talks

In this Lean Talks we are visited by John Shook.

Lean talks

Leanspelet – handledarutbildning

Lär ut samtidigt som du lär dig själv!

Leanspelet – handledarutbildning

23 oktober 2024 i Stockholm.

 

Alla kurser i lean

Lean i praktiken. Rustar dig för att börja driva lean.
Planerat kurstillfälle 12-14 november i Stockholm.

Leanspelet – handledarutbildning. Bli handledare för Leanspelet.
Planerat kurstillfälle 23 oktober i Stockholm.

Lean Adminspelet – handledarutbildning. Bli handledare för Lean Admin-spelet.

Toyota Kata – förbättringskata och coaching kata – Planerat kurstillfälle 23 mars i Göteborg.

Games Day – spel för Leant och Agilt förändringsarbete. Lär dig att leda 15 nya, snabba spel och övningar.

Träning i att göra och coacha problemlösning. Utveckla de avgörande förmågorna för att både göra och coacha problemlösning.

Lean Kata – ett engagerande och strukturerat arbetssätt för att förbättra din verksamhet. Ett engagerande och strukturerat arbetssätt för att förbättra din verksamhet.

Online träning i A3 problemlösning. Praktisk träning i problemlösning i form av ett A3 case.

Coacha dina agila team. Utveckla din förmåga att coacha dina team i det agila arbetet.

Alla kurser kan genomföras internt hos er med anpassat upplägg. Kontakta kansliet på 08-241290.