2023-03-23

Göteborg

Toyota Kata – förbättringskata och coaching kata

Kata är ett engagerande och systematiskt arbetssätt att driva förbättring. Det ger medarbetare en struktur för att utveckla sin förmåga till problemlösning, att navigera på okänt område och ledare ett arbetssätt för att leda och coacha förbättringsarbetet.

Kata används framgångsrikt över hela världen inom många områden som tillverkande industri, sjukvård, produktutveckling med långa ledtider, agile mjukvarutveckling, startups, skolvärlden med mera. Kata är ett sätt att utöva ledarskap, och det är inte medfött.

Syftet med den här träningen är att ge dig möjligheten att praktisera så att du tillsammans med dina medarbetare kan utveckla din verksamhet på vägen mot en lärande organisation.

Träningen är till för dig som vill utveckla ditt ledarskap så att du både driver verksamheten mot de strategiska målen och samtidigt utvecklar medarbetarnas förmåga till problemlösning. Det är en bra fortsättning för dig som har påbörjat din leanresa och vill uppnå både bättre resultat och ett större lärande.

Vi genomför kata-träningen både som en öppen och företagsintern träning.

Resultatet av träningen är att du skall:

 • Ha tränat och förstått några enkla och kraftfulla arbetssätt för att utveckla ditt ledarskap – coachingkatan.
 • Kunna utveckla dina medarbetare att driva förbättringsarbetet på ett bättre sätt och med större vilja ta sig an verksamhetens utmaningar – förbättringskatan.
 • Ha ökat din förståelse hur du kan utveckla en agil lean organisation, som är både lärande och skapar resultat.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig med en viss erfarenhet av lean och som vill ta ditt förändringsarbete ett steg vidare, både inom privat sektor, offentlig sektor, med mera.

Innehåll och upplägg

För att skapa ett verkligt lärande kommer vi att arbeta praktiskt med övningar, och case, och i samband med det gå igenom den teori som stödjer det praktiska arbetet.

Materialet vi går igenom får du med dig digitalt så att du kan använda det i din verksamhet. Våra erfarna tränare kommer att dela med sig av sina exempel och erfarenheter från olika typer av organisationer.

 • Syfte och bakgrund kring Kata.
 • Skillnaden mellan olika former av förbättring och hur Kata fokuserar på organisationens utmaningar.
 • Upplevelsebaserad träning av Kata både förbättrings- och coachingkatan.
 • Utmaning: koppling till verksamhetens övergripande strategier och mål
 • Nuvarande tillstånd och måltillstånd: Hur kartlägger vi nuvarande tillstånd, vilka fallgropar finns? Hur sätter vi bra engagerande måltillstånd? Hur coachar ledaren arbetet med att ta fram nuvarande tillstånd och måltillstånd?
 • Experiment som drivkraft för ett agilt förbättringsarbete. Varför är experiment så kraftfullt i ett förbättringsarbete? Hur säkrar vi att det inte blir trial and error? Praktisk träning av ledarens coachning.
 • Reflektion och frågor. Vi avslutar med gemensam reflektion och genomgång av kvarstående frågeställningar.

Kursledare

Handledarutbildningen leds av Pia Anhede, 070-5438048, eller Joakim Hillberg, 070-5746812.

Pia Anhede och Joakim Hillberg är konsulter sedan över 25 år med inriktning mot implementation av lean. De har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom industri, service, offentlig sektor och sjukvård. De har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia och Joakim är civilingenjör från Chalmers och Joakim har en MBA från Insead.

Vi rekommenderar också

 • Internt genomförande av Lean Admin-spelet, där våra erfarna handledare leder spelet på plats hos er
 • Handledarutbildningen i Leanspelet
 • Kursern Lean i praktiken
 • Games Day, för dig som vill komplettera med flera, kortare övningar

Tid, omfattning och pris

Omfattning: 1 dag
Nästa tillfälle: 23 mars i Göteborg
Tider: 09.00-17.00
Pris: 6500 kr exkl moms. I avgiften ingår dokumentation, kursmaterial, fika och lunch.

Anmälan och fakturabetalning - Toyota Kata – förbättringskata och coaching kata

Steg 1 av 2