Löpande

Online

Tid och kapitalstyrning

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om samspelet  mellan rörelsekapital och ledtider i en verksamhet. Påverkan på lönsamhet och kunder. Möjligheter att göra kloka förändringar och hur man kommer igång. Grundläggande begrepp och definitioner av viktiga nyckeltal.

Utbildning tar ca 1-3h timmar att genomföra inklusive test.

Kursplan

Introduktion
1. Trailer
2. Varför ska jag bry mig om rörelsekapitalet?
3. Vad påverkar rörelsekapital?
4. Hur påverkas aktörerna?
5. Vad hindrar kloka förändringar?

Affärsprocesser & tid
1. Hur lång tid tar det att omvandla utgifter till intäkter?
2. Korta genomloppstiden – Är det ett mål eller någonting annat?
3. Vad menas med Japanska sjön?
4. Varför är tid så viktigt?

Kapital & lönsamhet
1. Hur förser man ett företag med nödvändigt rörelsekapital?
2. Varför är det viktigt att växa?
3. Hur påverkar rörelsekapitalet lönsamheten?
4. Vad är ROCE?
5. Är ROCE viktigare än EBIT?
6. Varför är kraven på ROCE högre än normala bankräntor?
7. Är det skillnad mellan att få kredit jämfört att ge kredit?

Ledarskap
1. Hur förbättra kassaflödet?
2. Hur förbättra lönsamheten?
3. Hur styr och övervakar man rörelsekapitalet?
4. Hur ökar man värdet på ett företag?
5. Var hittar man stöd och inspiration?
6. Hur mår ditt företag?

Film Tid & kapitalstyrning

Test

20 flervalsfrågor. Om fel, så guidas studenten automatiskt till relevant sektion i kursen för en repetition.
>80% korrekta svar ger godkänt och diplom.
Kursutvärdering.

Anmälan och kortbetalning

Är medlem

Vill bli medlem

Ej medlem

Information
Priser som syns för kortbetalning är inklusive moms.

Anmälan och fakturabetalning - Tid och kapitalstyrning

Steg 1 av 2