Löpande

Online

Styrning av försörjningskedjor

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur försörjningskedjor påverkar lönsamhet, kundvärden och kapitaleffektivitet. Grundläggande krav för planering och affärsstrukturer. Grundläggande krav för ledning och synkronisering av leverantörsprocesser. Olika möjligheter till positiva förändringar och var man kan börja och grundläggande begrepp och definitioner av viktiga nyckeltal.

Utbildning tar ca 1,5-4h timmar att genomföra inklusive test.

Kursplan

Introduktion
1. Trailer
2. Hur ser du på företaget?
3. Vad är en försörjningskedja?
4. Hur skapas vinst och kundvärden?
5. Varför är det så svårt att möta förväntningarna på försörjningskedjor?
6. Varför skall jag lära mig om styrning av försörjningskedjor?
7. Hur skapas en snabb, effektiv och förutsägbar försörjningskedja?

Infrastruktur
1. Vilket är ditt försörjningsperspektiv?
2. Vilka är aktörerna?
3. Hur välja aktörer?

Dynamik
1. Hur påverkar länkarna i försörjningskedjan varandra?
2. Hur påverkas försörjningskedjan av brist på kapacitet?
3. Vad kan göras vid kapacitetsbrist?
4. Hur påverkar kapacitetsöverskott försörjningskedjan?
5. Hur påverkar långa och osäkra ledtider försörjningskedjan?
6. Hur påverkas försörjningskedjan av långsam och otydlig styrning?

Styrning
1. Hur synkroniserar man en försörjningskedja?
2. Vad behövs för att öka synkroniseringen?
3. Hur långt skall man driva synkronisering?
4. Vilka är stegen för styrning?

Ledarskap
1. Varför inte visualisera din försörjningskedja?
2. Hur viktiga är externa leverantörer?
3. Hur viktiga är interna leverantörer?
4. Vilka är slutsatserna?
5. Hur utformas en bra försörjningskedja?
6. Hur kombinerar man försörjningskedjan med goda ekonomiska resultat?
7. Vad skall jag komma ihåg?

Test

20 flervalsfrågor. Om fel, så guidas studenten automatiskt till relevant sektion i kursen för en repetition.
>80% korrekta svar ger godkänt och diplom.
Kursutvärdering.