Löpande

Online

Styrning av försörjningskedjor

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur försörjningskedjor påverkar ledtid, kundvärden och lönsamhet. Hur försörjningskedjor beter sig under olika förhållanden. Grundläggande krav för ledning och styrning. Hur man kan utveckla och förbättra försörjningskedjan. 

Utbildning tar ca 1,5-4h timmar att genomföra inklusive test.

Kursplan

Introduktion
1. Innan vi börjar, några tips
2. Introduktion
3. Vad är en försörjningskedja?
4. Varför är det så svårt att möta förväntningarna på försörjningskedjor?
5. Varför skall jag lära mig om styrning av försörjningskedjor?
6. Hur skapas en snabb, effektiv och förutsägbar försörjningskedja?

Infrastruktur
1. Vad är ditt perspektiv?
2. Hur får man ett perspektiv från ovan?
3. Vilka är aktörerna?
4. Har du koll på dina aktörer?
5. Hur hittar du nya spelare?
6. Hur utvärderar du offerter?
7. Hur utvärderar du en potentiell leverantör?

Dynamik
1. Hur går det?
2. Vad kan göras vid kapacitetsbrist?
3. Hur påverkar kapacitetsöverskott försörjningskedjan?
4. Hur påverkar långa och osäkra ledtider försörjningskedjan?
5. Vad händer om efterfrågan blir volatil?

Styrning
1. Vad är problemet med långa försörjningskedjor?
2. Oxpiskeffekten
3. Hur undviks oxpisk-effekten?
4. Hur mycket styrning behövs?

Ledarskap
1. Den globala spelplanen
2. Hur klarar man sig i en stökig volatil värld?
3. Hur ska en framtida försörjningskedja se ut?
4. Hur planerar du för den framtida försörjningskedjan?
5. Vad skall jag komma ihåg?

Film om Styrning av försörjningskedjor

Test

20 flervalsfrågor. Om fel, så guidas studenten automatiskt till relevant sektion i kursen för en repetition.
>80% korrekta svar ger godkänt och diplom.
Kursutvärdering.

Anmälan och fakturabetalning - Styrning av försörjningskedjor

Steg 1 av 2