Löpande

Online

Produktionsstyrning

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur Produktionsstyrning påverkar lönsamhet, kundvärden och kapitaleffektivitet. Grundläggande krav på planering och preparering. Förutsättningar och krav för genomförande av produktionsprocessen. Olika möjligheter till förbättringar och hur man kan börja samt begrepp och definitioner.

Utbildning tar ca 1,5-4h timmar att genomföra inklusive test.

Kursplan

Introduktion
1. Innan vi börjar, några tips
2. Introduktion
3. Varför skall jag lära mig mer om Produktionsstyrning?
4. Varför är det så svårt att möta alla förväntningar på produktionen?
5. Vad är skillnaden mellan Supply Chain Management och produktionsstyrning?

Produktionssystemet
1. Skall vi tillverka det vi säljer? eller sälja det vi tillverkar?
2. Vad är skillnaden mellan ett flödesorienterat och ett funktionsorienterat produktionssystem?
3. Flödesorienterat produktionssystem
4. Funktionsorienterat produktionssystem
5. Hur skapar man ett snabbt, effektivt och förutsägbart produktionssystem?
6. Vilka är de kritiska funktionerna i produktionssystemet?
7. Vilka är viktiga stödfunktioner i produktionssystemet?

Planering och preparering
1. Vad menas med planering?
2. Hur planerar och förbereder man produktionen?
3. Kan detaljerad planering förbättra leveransförmågan?
a. Ett annat förhållningssätt är att eftersträva enkelhet.

Genomförande
1. När skall man starta en produktionsorder?
2. Vad styr genomloppstiden i produktionen?
3. Vad är sambandet mellan PIA och Ledtid?
4. Varför inte ta bort köer och väntetid helt?
5. Hur kombinerar man hög kapacitet med korta och pålitliga genomloppstider?
6. Vad är en flaskhals?
7. Hur utnyttjar man en flaskhals?
8. Hur håller man PIA lågt och begränsat?
a. KANBAN
b. CONWIP
c. Trumma-Buffert-Rep
d. TAKT
9. Hur skapar man pålitliga produktionsprocesser?
10. Vad gör man när saker går fel?

Ledarskap
1. Vad är leveransprecision?
2. Vad händer om man inte håller sina löften?
3. Har vi en bra produktionsstyrning?
4. Stor orderstock och korta leveranstider – går det att kombinera?
5. Hur öka lönsamheten när den begränsas av falskhlasar?
6. Var ska man börja?
7. Är vägen framåt tydlig?
8. Hur långt ska du gå?
9. Var hittar man stöd och inspiration?

Film

Test

20 flervalsfrågor. Om fel, så guidas studenten automatiskt till relevant sektion i kursen för en repetition.
>80% korrekta svar ger godkänt och diplom.
Kursutvärdering.

Anmälan och fakturabetalning - Produktionsstyrning Quick&Clever

Steg 1 av 2