16-17/11 + 7-8/12

Malmö

Produktionslogistik Grunder

Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden. Kursen ger en helhetssyn på produktionslogistiken och förklarar supply chain-tänkandet. Detta är en grundkurs som vänder sig till alla med ansvar för att försörja varor till kunder.

Kursbeskrivning

En systematisk genomgång av de metoder som används inom produktionsplanering och materialstyrning ger förståelse för hur planeringsnivåerna hänger ihop. Kursen genomförs på svenska, med ett svenskt kursmaterial i form av korta beskrivande texter med sammanhörande bilder. Deltagarna lär sig vedertagna begrepp och får en gemensam terminologi. Enklare övningar används för att illustrera beräkningsmetoder och tillvägagångssätt.

Antal dagar och pris

Pris (antal dagar före start)
31-90 innan kursstart
22 500 kr
0-30 innan kursstart
23 000 kr

Som Plan-medlem får du 500 kr i medlemsrabatt. Testavgiften ingår inte i kursavgiften. Alla priser exkl. moms.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet av planering och/eller teoretisk kunskap på lägst gymnasienivå inom planering/produktionsstyrning.

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska med svenskt material. Kursmaterial, lunch och fika ingår i kursavgiften. Resor och logi ingår ej.

Omfattning

2 + 2 dagar Nästa kursstart är 16-17/11 + 7-8/12

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren ha översiktlig kunskap om

 • Begrepp och samband inom Supply Chain med fokus på materialstyrning, produktionsplanering och distribution
 • Samspelet mellan logistik och ekonomi
 • Olika typer av produktionsstrategier och flödesutformning
 • Huvudplanering bestående av sälj-, verksamhetsplanering och huvudschemaläggning, prognoser, orderavbokning och kapacitetsavstämningar
 • Materialbehovs-, kapacitets- och beläggningsplanering
 • Detaljplanering och produktionsstyrning
 • Lagerstyrning och distribution
 • Inköp, kvalitet och lean
 • Översyn av avancerade metoder såsom TOC, DD-MRP och Avancerad planering

Målgrupp

 • Ordermottagare, planerare, inköpare, produktionstekniker och andra medarbetare i distributions- och produktionsprocessen
 • Verksamhetsutvecklare, chefer inom planering, produktion och logistik, konsulter och systemutvecklare. Kursen är en perfekt introduktion för den som inte studerat området tidigare men också en bra förberedelse för den som vill gå vidare inom mer avancerade fördjupningskurser som t ex Lagerstyrning, Sälj och verksamhetsplanering eller internationella certifieringskurser. Tonvikten här är begrepp och förklaringar på svenska vilket ibland saknas i dagens internationaliserade verksamheter vilket kan leda till språkförbistring och försämrad förståelse.

Kursintyg

 • Erhålls vid minst 75 procent deltagande.
 • Efter godkänt i frivilligt test erhålles ett diplom för Produktionslogistik Grunder. Avgiften för test ingår inte i kurspriset.

Dag 1

Grundläggande begrepp: ekonomi, lager, ledtid, kundorderpunkt, prestationsmätning. Försörjningskedjans struktur. Inköps-, produktions-, distributionsstrukturer. Flöden i försörjningskedjan.

Dag 2

Efterfrågeplanering (Prognos och kundorder). Sälj- och verksamhetsplanering inklusive resursplanering. Huvudplanering inklusive grov kapacitetsplanering.

Dag 3

Lagerstyrning – orderstorlekar, säkerhetslager, beställningsmetoder, kanban. MRP – materialbehovsplanering. Kapacitetsplanering – operationsschemaläggning, flaskhalsstyrning, cyklisk produktion.

Dag 4

Detaljplanering – både för funktionell verkstad och för flödeslayout. Styrning av materialanskaffning inklusive leverantörsrelationer. Logistik och produktionsutveckling – lean och kvalitetsstyrning. Sammanfattning.

Anmälan - Produktionslogistik Grunder

Steg 1 av 2