Plan-konferensen 2024!

Ta del av insikter och utsikter från våra spännande talare

Några av landets mest spännande talare kommer till Jönköping University 25-26 april för att dela med sig av sina erfarenheter och trendspaningar. 

Läs mer om våra talare: 

IKEAs omställning, från gör det själv till vi gör det åt dig

Hur gör traditionell detaljhandel för att möta kundernas förändrade köpbeteenden, behov och kravställningar på service, utan att påverka företagens vinst och kundernas nöjdhet? Och med så liten påverkan på miljön som möjligt?
Hanna brinner för IKEAs omställning från traditionellt potatisåkervaruhus till modern omni-kanal-aktör; från gör det själv till vi gör det åt dig.

Hanna Bevenby Broman
Customer Fulfilment Manager, IKEA Sweden

Logistiken och försörjningskedjornas betydelse i Ukraina

Många säger att striden vinns av den som har den bästa taktiken, men kriget vinns av den som har den bästa logistiken. Inom försvarsektorn används flera logistikbegrepp nya eller med delvis annan innebörd än vad man tänker på i civila kommersiella försörjningskedjor: Just in time, just enough, just in case, logistisk kulmination för att nämna några, dessas betydelse och koppling till det pågående kriget kommer presenteras.

Per Skoglund
Övlt, Ek Dr
Chef Avdelningen för Funktioner och Perspektiv
Ämnesföreträdare område logistik & Försörjningskedjor
Institutionen för Krigsvetenskap och Militärhistoria
Försvarshögskolan

Hemtagning kontra utflyttning av produktion – vad hände under pandemin

– Varför flyttade man och varför flyttade man inte?
– Jämförelse mellan ”normalläget” 2010–2015 och pandemiåren 2020–2022
– Fördelar med lokala kontra globala försörjningskedjor

2016 presenterade Jan resultaten från den förra studien (2010-2015), här kommer uppföljaren!

Jan Olhager
Professor Strategisk produktionslogistik, Lunds universitet

Produkters livscykel och remanufacturing i ett affärssystem

Att förlänga en produkts livstid är en av principerna inom cirkulär ekonomi – men hur hanterar man en produkts hela livscykel i ett affärssystem? Hur få information från design och produktion till uthyrning, underhåll, reservdelshantering? Vad innebär återtillverkning (remanufacturing)? Leena Kossila som skrivit flera böcker om cirkulär logistik och Björn Hultgren och Andreas Nygren som jobbar med utveckling av tillverkningsmodulerna för affärssystemet IFS Cloud diskuterar frågeställningar och möjliga lösningar.

Leena Kossila, författare och affärssystemkonsult, MPS & Affärssystem AB
Björn Hultgren, Principal Program Manager, IFS R&D Manufacturing
Andreas Nygren, Senior Manager Product Management, IFS R&D Manufacturing

”Logistik med hjärtat” – ansvar som transportköpare

Elgiganten Logistik, liksom stora delar av branschen, står inför omfattande förändringar av sina flöden. Elgigantens omnikanals-strategi, ökade hållbarhetskrav och större returflöden kräver nya sätt att bedriva logistikverksamhet. Elgiganten Logistik jobbar i nära samverkan med sina samarbetspartners för att nå högt satta klimatmål, samtidigt som man sätter ett stort fokus på social hållbarhet genom sitt initiativ ”Logistik med hjärtat”, med målet att omdefinierar branschen och sätta en ny standard för hur kraven på transporter bör se ut.

Jonas Danielsen, Distribution Manager, Elgiganten Logistik AB

Embracing complexity in transportation: The next 100 years

Transportindustrin har utvecklats enormt sedan lastbilen tog över från häst och vagn för 100 år sedan. De senaste 30 åren har vi haft tillgång till digital teknologi, men processerna som datoriserats skapades under de 70 åren dessförinnan och är fortfarande norm i branschen. Elektriska transporter kräver dock digital styrning på en helt annan nivå än 1900-talets system. Hur kan vi ta hållbara vägtransporter in i 2000-talet på riktigt? P-O Arnäs, ett välkänt namn i branschen kommer alltid med de senaste spaningarna och uppdaterar oss inom utvecklingen av elektrifierade fordon. I årets konferens kommer vi ha ett fokusspår på just framtidens transporter, där P-O är en självklar talare tillsammans med Henning Berggren på jkpg kombiterminal och Mikael Cato på Scania.

Per-Olof Arnäs, Director Logistics Strategy, Einride

Scania

Mikael developed a deep crush on internet and tech long before the broad digitalization journey took off. Early on, trying to strike gold on the start-up scene, then moving on to one of the leading tech agencies as a consultant, pioneering Agile methods and user experience in the Web 2.0 era. After this transitioning to digital strategy and transformation advisory in Telco, Media, Travel & transportation, and Retail.

After almost 20 years on the supplier side Mikael believed it was time switch sides of the table and luckily good chemistry was developed in a dialogue with Scania which at the time (2017) was on the quest for someone taking on the task of enterprise-wide digital acceleration as the CDO.

In the role at Scania two waves of accelerating digital has been orchestrated and current focus is executing on the task of securing progress in the key business dimensions.

Mikael Cato, Chief Digital Officer & SVP Scania

Intermodala transporter idag och i framtiden

Vad innebär intermodala transporter och vad är vitsen med dessa? Hur fungerar det idag och hur kan det fungera imorgon? Utmaningar, hinder och möjligheter.

Henning Berggren
VD, Bring Intermodal AB

Hållbar logistik –  hur ska vi konkret jobba med hållbara transporter och processer

Emma är produktionsingenjören som ställde om och blev expert inom hållbar logistik och cirkulär ekonomi. Med exempel från verkligheten kommer hon beskriva möjligheter att tänka nytt och ta steg mot hållbara, cirkulära logistikflöden med fokus på hållbara transporter/processer, minimerade transporter och cirkulära system.

Emma Danielsson
Head of Sustainability, Energy & Industry, Sweco Sverige AB

Positive change for better living

  • Hållbarhet från grunden i strategin?
  • Integrera hållbarhet i affärsidén och processerna?
  • Logistik/operations och hållbarhet?
  • Hur implementera hållbarhet inom operations, vad betyder hållbarhetsmålen när man bryter ned dom inom operations?

Anders Fransson
Chief Sustainability officer/position i koncernledningen, Fagerhult Group

Behovsstyrd logistik

Kirurgi är bland det mest kostsamma som sjukvården hanterar. Rengöring, kontroll och sterilisering av kirurgiska instrument är en del av denna hantering.

Lyssna till hur man genom att införa behovsstyrd logistik på kort tid ändrade ett allvarligt problem till en stor framgång hos två av de största sterilcentralerna i Sverige. En för våra sjukhus livsviktig verksamhet, som få känner till, och ännu färre vet hur den fungerar.

Tore Evang
Verksamhetschef sterilteknik och logistik, Karolinska Universitetssjukhuset

Dagens logistik

Reflektioner och omvärldsutblick.

Hilda Hultén, Fackredaktör, Dagens logistik
Klara Eriksson, Chefredaktör, Dagens logistik

Svenska Retursystem

Fredrik Thapper har mer än 15 års erfarenhet i olika roller inom logistik och dagligvaruhandel. I sin nuvarande roll som Supply Chain Manager på Svenska Retursystem lever han varje dag mitt i ett av Sveriges största cirkulära system, som firar 25 år. Fredrik ansvarar för dagens logistikflöden och även framtida utvecklingen av livsmedelshandelns smarta system av returlådor och pallar, som bara under 2022 snurrade över 180 miljoner varv.

Fredrik Thapper
Supply Chain Manager, Svenska Retursystem AB

Handelskammaren Jönköpings län hälsar välkommen

Jönköpings län har en mycket stark tillverkningsindustri vilken dessutom är den största arbetsgivaren i länet. Den står för 38,5% av förädlingsvärdet från länet och därmed det län i landet med högst andel förädlingsvärde från tillverkningsindustrin. Det goda logistiska läget ger förutsättningar för att företagen vara spelare på den globala arenan, men i takt med att företagen utvecklas krävs det att strategiska, nationella beslut tas i en riktning för att röja de tillväxthinder företagen möter inte minst kring hållbarhet, infrastruktur och kompetensförsörjning.

Annika Cederfeldt Jiveby
Näringslivspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län

VMI – Den effektivaste försörjningslösningen. Exempel från verkligheten.

Robert Jansson, Ansvarig Account Management, PipeChain

Hans Berggren, Group CEO & Co-founder, PipeChain

Årets talare

Vi skapar studiebesök som genomsyrar engagemang och mod att dela med sig och lära av varandra. Unika studiebesök i mindre grupper för att öka lärandet och ge ett maximalt utbyte för såväl dig som för den organisation vi besöker. Vi har förmånen att oftast mötas av ledare som driver verksamheten tillsammans med sina medarbetare. Välkommen att prova något av årets spännande besök: