2020-11-26

Webinar

Framtidens logistiksystem – Hållbarhet, automation och digitalisering

Välkommen att lyssna på två kunniga logistiker dela med sig av sina erfarenheter och syn på framtidens logistiksystem. Det kommer naturligtvis finnas tid för frågor och diskussion.

Lönsamhet och hållbarhetsaspekten i och med returer för E-handeln

Markus kommer senast från två digitaliseringsresor, på Newbody (CEO/CIO) och Ellos Group AB (Solution Architect). Innan dess har han mångårig erfarenhet från Centiro, med stora internationella projekt inom lösningar för transport och logistik. Numera som COO på Easycom som erbjuder digitala tjänster för att lösa lönsamhets och hållbarhetsutmaningarna inom e-handel.

Markus Nordlund, Easycom

Möjligheter med uppkopplade och automatiserade fordon i samspel med infrastrukturen

Olof leder ett innovationsprogram med ansvar för att ta fram nya typer av åtgärder där vi kan nyttja digitaliseringens möjligheter i planeringsarbetet, som kan bidra positivt till de övergripande målen inom ex. ökad trafiksäkerhet, stärkt tillgänglighet och minskad klimatpåverkan. Detta genom att titta på möjligheter inom områden som uppkoppling, automatisering och informationshantering. Därutöver utreds också förutsättningarna för hur Trafikverket i sitt uppdrag kan möta ett mer digitaliserat vägtransportsystem, exempelvis vilka nya utformningskrav som ställs på den digitala och fysiska infrastrukturen i takt med att fordonsflottan utvecklas. Utöver detta är han också ordförande för Trafikverkets forskningsportfölj Planera.

Olof Johansson, programchef för ett digitaliserat vägtransportsystem, Trafikverket

Mer information

Datum: 2020-11-26, kl. 09.00 – 11.00
Plats: Webinar.
Pris: 100 kr för medlem. 250 kr för ej medlem.
Länken till webinariet skickas ut innan inloggning. 

Sista anmälan 23 november.

Kontakt: Joakim Hillberg & Erik Claesson

Välkommen hälsar Logistikföreningen Plan!