2024-10-23

Stockholm

Leanspelet – handledarutbildning

Lär ut samtidigt som du lär dig själv! Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.

Som handledare styr du leanspelet och vägleder i diskussionerna kring beslut. Utbildningen ger dig kunskapen och tryggheten att axla rollen som handledare. Många företag och organisationer utbildar egna handledare som efter utbildningen driver det interna förändringsarbetet. Det är en god investering.

Leanspelet spelas med fördel i grupper på alla organisatoriska nivåer i företaget. Spelet är utvecklat av John Bicheno på Lean Enterprise Research Centre vid Cardiff University och har spelats i flera länder av företag, universitet och konsulter. Detta är den senaste versionen som bygger på en realistisk tillverkningsenhet, med produktionsplanering och mätning av resultat och nyckeltal.

För vem?

För dig som vill utbilda, utvecklas och fördjupa dina kunskaper i lean, och som vill handleda spelet. Utbildningen förutsätter god insikt i vad lean innebär och gärna erfarenhet från implementeringsprojekt.

Innehåll

  • Vi spelar spelet
  • Riktlinjer för spelet
  • Genomgång och diskussion av hur du handleder spelet
  • Frågor för reflektion och lärande
  • Diskussion kring användning inom det egna företaget

Kursens mål

Att inspirera och ge trygghet i rollen som handledare.

Kursledare

Handledarutbildningen leds av Pia Anhede, 070-5438048, eller Joakim Hillberg, 070-5746812.

Pia Anhede och Joakim Hillberg är konsulter sedan över 25 år med inriktning mot implementation av lean. De har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom industri, service, offentlig sektor och sjukvård. De har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia och Joakim är civilingenjör från Chalmers och Joakim har en MBA från Insead.

Vi rekommenderar också

Tid, omfattning och pris

Omfattning: 1 dag
Nästa tillfälle: 23 oktober i Stockholm
Tider: 08.30-17.30
Pris: 9900 kr exkl moms. I avgiften ingår dokumentation, kursmaterial, fika och lunch.

Vi säljer Leanspelet tillsammans med utbildningen. Spelet kostar 14000 kr och finns på ett tiotal språk, bland annat engelska.

Litteratur: Ny verktygslåda för Lean.

Förkunskaper: God insikt i vad lean innebär och gärna erfarenhet från implementeringsprojekt.

Anmälan och fakturabetalning - Handledarutbildningen i Leanspelet

Steg 1 av 2