Internationell certifiering i lean

Leancertifieringen som utvecklats vid Cardiff University har fått ett bra genomslag i Sverige. Certifieringen verifierar din kompetens och ger ett bra stöd för fortsatt och fördjupat lärande.

Varför ska man välja certifieringen Lean Competency System?

  • Värdet av en certifiering bygger på hur känd och ansedd den är. Lean Competency Systemhar redan antagits av flera internationella kunskapsorganisationer, myndigheter i Sverige och Europa samt internationella företag. I Sverige har vi redan utfärdat över 180 certifikat och certifieringen har blivit en välkänd kvalitetsstämpel på kompetens inom lean.
  • Standarden bygger på väldefinierade kriterier av både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. Standarden har utvecklats vid Cardiff University.
  • Certifieringen är inte bara ett kvitto på din nuvarande kompetens. Den är ett ramverk som ger stöd för ditt lärande, med stark koppling mellan teori och praktisk erfarenhet. Redan från den andra nivån bedöms både erfarenhet och kunskap.
  • I Sverige kan du genomföra certifieringen på svenska.

Tid, plats och anmälan

Du kan genomföra den skriftliga reflektionen och kunskapstest var du vill på ett datum som vi kommit överens om.

Vi skickar det via e-post kl 08.30. Svaret ska nå oss senast kl 17.30 samma dag.

Har du frågor eller vill du anmäla dig? Kontakta någon av Pia Anhede, 0705-43 80 48 och Joakim Hillberg, 0705-74 68 12.