Lean Learnings

I Lean Learnings tar vi upp områden och frågeställningar från våra kursdeltagare, lärare, ledande lean-tänkare på våra Master Meetings och delar vårt eget lärande.

Maila rikard.sjostrom@leancompetence.se om du också vill ha Lean Learnings.

Are you afraid of push?

Joakim Hillberg intervjuar John Shook och Isao Yoshino: Developing lean thinkers – Lessons from Toyota

How to fail with lean

På planet hem från Katacon4 i Atlanta

Möte med Mr. Yoshino

Reflektioner om Jeff Likers nya bok Service Excellence

Gästartikel av Jeff Liker och Tyson Ortiz: Kata i ett ledningsperspektiv

Leda genom PDCA – reflektioner från Master Meeting med Jeff Liker

Jeff Liker om Volkswagens kris och hur man gör comeback

Att lära nya saker systematiskt = Kata i klassrummet

Sluta göra planer som ändå alltid blir fel och börja experimentera på din väg framåt

Bästa leanspelet?

Kata inom service

Vad du inte visste om Kata!

Lean Startup för både nystartade och etablerade företag

Lean + Digital Age = nya möjligheter

Lean Turnaround

A3 – mycket mer än en metodik för problemlösning

Lean & Green – en spännande utmaning

Nästa utvecklingssteg av Lean

Vad säger Jeff Liker om Lean ledarskap?

Avvikelsedrivet förbättringsarbete en förutsättning för framgång

Pull inom service

Förstå dina variationer

Lean på individnivå

Problem med Toyota och lean?

Skribenter

Pia Anhede och Joakim Hillberg är huvudskribenter i Lean Learnings. Pia Anhede och Joakim Hillberg är konsulter sedan över 25 år med inriktning mot implementation av lean. De har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom industri, service, offentlig sektor och sjukvård. De har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia och Joakim är civilingenjör från Chalmers och Joakim har en MBA från Insead.