Lean Kata

Är bra ledarskap medfött eller går det att utveckla?

Lean Kata är ett engagerande och strukturerat arbetssätt för att förbättra din verksamhet. Det ger medarbetare en struktur för att utveckla sin förmåga att driva förbättringsarbete och ledare ett arbetssätt för att leda och coacha förbättringsarbetet.

Lean Kata används framgångsrikt över hela världen inom vitt skilda områden som tillverkande industri, produktutveckling med långa ledtider, agil mjukvarutveckling, startups, skolvärlden med mera.

Syftet med den här träningen är att ge dig verktyg och erfarenhet så att du tillsammans med dina medarbetare kan utveckla din verksamhet så att ni blir en lärande organisation.

Träningen är till för dig som vill utveckla ditt ledarskap till att bli mer coachande och utvecklande. Det är en bra fortsättning för dig som har påbörjat din leanresa och vill uppnå både ökat resultat och lärande.

Vi genomför Lean Kata-träningen företagsinternt hos er.

Resultatet av träningen

Målet är att du efter den här träningen ska:

 • Ha tränat och förstått några enkla och kraftfulla arbetssätt för att utveckla ditt ledarskap.
 • Kunna utveckla dina medarbetare att driva förbättringsarbetet på ett bättre sätt och med större vilja ta sig an verksamhetens utmaningar.
 • Ha ökat din förståelse hur du kan utveckla en agil lean organisation, som är både lärande och skapar resultat.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig med erfarenhet av lean och som vill ta ditt förändringsarbete ett steg vidare, både inom privat och offentlig sektor.

Upplägg och innehåll

För att skapa ett verkligt lärande kommer vi att arbeta praktiskt med case, övningar, träna i verkligheten och i samband med det gå igenom den teori som stödjer det praktiska arbetet.

Materialet vi går igenom får du med dig digitalt, så att du kan använda det i din verksamhet. Vi går även igenom vilka andra källor det finns för att stödja ert fortsatta arbete. Våra erfarna tränare kommer att dela med sig av sina exempel och erfarenheter från området.

Dag 1

 • Hur skapar vi en lean verksamhet? Syfte och bakgrund kring Kata.
 • Skillnaden mellan olika former av ständig förbättring och hur Kata fokuserar på organisationens utmaningar.
 • Upplevelsebaserad träning av Lean Kata inklusive coachning.
 • Utmaning: varför behövs en utmaning och vad är en bra utmaning? Vad är ledarens roll kring utmaningen? Vad är värdföretagets utmaning?
 • Nuvarande tillstånd och måltillstånd: Hur kartlägger vi nuvarande tillstånd, vilka fallgropar finns? Hur sätter vi bra engagerande måltillstånd? Praktisk träning och kartläggning hos värdföretaget. Hur coachar ledaren arbetet med att ta fram nuvarande tillstånd och måltillstånd?
 • Experiment som drivkraft för agilt förbättringsarbete. Varför är experiment så kraftfullt i ett förbättringsarbete? Hur säkrar vi att det inte blir trial and error? Definition av första experiment hos värdföretaget. Praktisk träning av ledarens coachning.

Dag 2

 • Gemensam reflektion och genomgång av frågeställning från dag 1.
 • Vi utför första experimentet och utvärderar vad vi lärt oss. Definition av andra experiment.
 • Praktisk träning i ledarskapscoachning där vi roterar roller så att alla får träna och lära sig.
 • Vi utför andra experimentet, utvärderar vad vi lärt oss och definierar ett nästa experiment.
 • Praktisk träning i ledarskapscoachning där vi roterar roller så att alla får träna och lära sig. Vi inför en ”Second coach”-roll och tränar på den.
 • Exempel på utrullning och andra exempel på användning av coachningsrutinerna.
 • Reflektion och frågor. Vi avslutar med gemensam reflektion och genomgång av kvarstående frågeställningar.

Kursledare

Pia Anhede och Joakim Hillberg är konsulter sedan över 25 år med inriktning mot implementation av lean. De har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom industri, service, offentlig sektor och sjukvård. De har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia och Joakim är civilingenjör från Chalmers och Joakim har en MBA från Insead.

Vad säger tidigare deltagare?

Några kommentarer från tidigare utbildningar:

– ”Bra att vara i en verklig miljö och jobba på riktigt med experiment i små steg.”

– ”Kata-utbildningen gav mig mycket större insikt i det beteendedrivande förbättringsarbetet. En klockren utbildning som ger en stor inblick i att man aldrig blir färdig i ett förändringsarbete.”

– ”Repetitionen hjälper att hålla fokus på beteendeförändring, kreativitet, experimentlust och tät frekvens.”

Goda skäl att välja Lean Kata-träningen

 • Bli en coachande ledare genom att få den stödjande strukturen på plats.
 • Träna med en verklig utmaning hos ett värdföretag.
 • Träna under ledning av erfarna lärare som ger konkreta exempel på hur Kata tillämpas på ett framgångsrikt sätt.

Kontakt

Välkommen att kontakta Plans kansli, info@plan.se, 08-24 12 90, för att diskutera ett internt upplägg hos er.