12-14/11 2024

Stockholm

Lean i praktiken

Välkommen till en praktisk träning som rustar dig för att börja driva lean i er verksamhet. Träningen genomförs med mycket erfarna kursledare. Inga förkunskaper krävs.

En gedigen bas för att driva ert leanarbete

Under denna träning beskrivs innebörden av de två principerna i lean:

– Skapa flöde

– Etablera ett självförbättrande system (operativ styrning och systematisk förbättring)

Genom spel, teori, praktikfall och diskussioner går vi igenom principerna och tillämpningen av dem.

Kursens mål

Deltagarna ska få en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och trygghet att praktiskt börja tillämpa arbetssätt och metoder.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som ska vara med och driva en leanimplementering, till exempel leanledare, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, leancoacher, produktionsledare, kvalitetschefer och konsulter.

Kursen passar lika bra för deltagare från företag som för offentliga organisationer, då vi går igenom case och övningar för olika typer av miljöer. Många gånger kommer de främsta lärdomarna från andra typer av verksamheter än den egna!

Innehåll & upplägg

Den första dagen spelar vi det upplevelsebaserade Leanspelet. Spelet ger förståelse för principer och verktyg som används inom lean. Du får vara med och driva analys och förändring i ett antal rundor, där både små kontinuerliga förbättringar och större radikala förbättringar införs. Tillämpning av olika leanprinciper varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg.

Därefter får du träna värdeflödeskartläggning, en grundläggande metod för att skapa flödeseffektivitet och för att upptäcka förbättringsmöjligheter.

Du kommer både att kartlägga nuläge och utforma ett framtida, bättre flöde i linje med lean-principerna. Värdeflödeskartläggning är ett viktigt verktyg för att starta och driva förändringsprocessen. Problem, slöseri, falsk efterfrågan och störningar synliggörs och ifrågasätts som en naturlig del av kartläggningen. Träningen omfattar olika typer av värdeflödeskartläggningar som belyser olika miljöer och utmaningar.

Dessutom kommer följande arbetssätt att belysas under träningen:

  • Standardiserat arbete och arbetsplats
  • Visuell styrning, dagliga möten och mätetal
  • Systematiskt förbättringsarbete
  • Hantering av variation
  • Takt och utjämning
  • Styrning utifrån kundens behov
  • Introduktion till ledarskapets förändrade roll

På detta sätt får du strukturen för ett självförbättrande system med effektiv verksamhetsstyrning.

Vad säger tidigare deltagare?

De två senaste tillfällena har utvärderingen varit 4,6 och 4,7 av 5.
Några kommentarer:

– ”Leanspelet var en bra illustration av vikten av helhetssyn. Öppet klimat och inbjudan till diskussion under hela kursen. Bra flexibilitet i innehållet utifrån deltagarnas erfarenhet.”

– ”Bra att lära sig att ta små steg då allt inte kan ske med en gång och ska ej heller göra det.”

– ”Bästa kursen jag gått!”

– ”Bra balans mellan teori, övningar och workshops. Mycket bra övningar!”

Goda skäl att välja Lean i praktiken

  1. Engagerade lärare med gedigen praktisk erfarenhet.
  2. Mervärde genom erfarenhetsutbytet i gruppen.
  3. Konkret kunskap som går att tillämpa i din egen verksamhet.

Vi rekommenderar också

Tid, omfattning och pris

Omfattning: 3 dagar
Nästa tillfälle: 12-14/11 2024
Tider: Dag 1, 10.00-17.00. Dag 2, 09.00-17.00. Dag 3, 09.00-16.00.
Pris: 15900 kr exkl. moms

Inga förkunskaper krävs. I avgiften ingår dokumentation, fika och lunch. Resor och logi ingår ej.

Utbildningsmaterialet, vanligtvis PowerPoint, får du med dig efter utbildningen. Detta kan du fritt använda och jobba vidare med. Du får också valfri bok av ”Ny verktygslåda för lean” och ”Lean handbok för service och tjänster”.

Anmälan och fakturabetalning - Lean i praktiken

Steg 1 av 2