Lean + Digital Age = nya möjligheter

Under våren hade vi en workshop med professor Dan Jones kring lean och utvecklingen i den digitala eran. Dan var en av dem som myntade begreppet lean i slutet av 80-talet. Han startade även Lean Enterprise Research Center vid Cardiff University, har drivit forskning och genom den spridit lean inte bara till fler branscher och områden som sjukvård och tjänstesektorn, utan också globalt. Dan har skrivit flera bästsäljare som The Machine That Changed the WorldLean ThinkingLean Solutions med flera.

Inledningsvis presenterade Dan nya möjligheter som öppnas genom den digitala utvecklingen och som får oss att tvingas tänka bortom:

“one size fits all”
“economies of scale”
“command and control”

Detta kommer att utmana vårt nuvarande paradigm kring masstillverkning och stordriftfördelar i form av stora maskiner, stora butiker, stora lager, stora transporter, stora sjukhus, stora flygplatser med mera.

Ett exempel var Tesco som är en förebild inom lean. Deras big-box outlets har svårt med konkurrensen från online-försäljningen och behöver tänka om kring sin struktur. I USA ser man hur nya aktörer redan hotar traditionella big-box outlets inom handel och även inom livsmedel där till exempel Amazon har börjat expandera, vilket även Tesco inspireras av. Amazon själva tillämpar även lean-principerna i sitt arbete med bland annat fokus på kunden och att engagera frontpersonalen i förbättringsarbete.

Därefter diskuterade vi kring ett antal viktiga insikter från lean och vilka möjligheter de kan få i vår digitala värld. Lean-insikten som vi startade med var givetvis fokus på kund- och användarperspektivet. Genom digitala och interaktiva system kan vi idag tidigt få potentiella kunders och användares åsikter, vi kan loopa lösningar och lösningsförslag tidigt i utvecklingskedjan och vi kan få med ”alla” eller i alla fall en stor mängd personer. All feedback får vi också i realtid, när och där det händer.

Om man traditionellt i produktutvecklingsprocessen haft fokusgrupper så kan man idag genom appar/webbgränssnitt få med många fler personers åsikter snabbt och även bearbeta en stor mängd data på ett effektivt sätt. Till exempel finns det kommuner som bjuder in invånare i stadsplaneringsarbetet genom specialvarianter av ”Minecraft” för att bygga sina miljöer. Andra tydliga trender kring kundperspektivet att ta hänsyn till i sin affärsutveckling är gamifiering (ex utbildning och pedagogik), transparens (ex Tripadvisor), online-köp och leverans (ex mat, kläder, film, böcker, TV, och mycket mer). Vi själva håller också på att få fram en app där man kan få med kunden i sitt förbättringsarbete.

En annan lean-insikt vi diskuterade var styrkan i visualisering. Traditionella lean-specialister menar att visualisering ska vara fysisk genom att byggas in i processen eller användning av visuella tavlor. Med IT-hjälpmedel som t ex Trello kan man få lika bra och kanske till och med bättre visuell styrning speciellt i geografiskt spridda och virtuella organisationer. Till exempel visade det sig att mer eller mindre alla deltagare hade elektroniska inköpslistor för mat som de delade med sina familjemedlemmar. Allt från Trello till affärernas egna appar (Ica, Hemköp) diskuterades och jämfördes livligt.

Detta var en dag för utbyte av tankar och erfarenheter samt för att stimulera till nya tankar och idéer. Dan Jones såg det här som en resa i lärande och har fortsatt med liknande diskussioner med andra grupper och i andra länder. Vi har bjudit in honom igen för en fördjupad halvdagsdiskussion kring ämnet i slutet av november.

Kontentan av dagen är att det finns inga sanningar. Eftersom vi inte kan förutse framtiden så finns det inga färdiga svar om vad lean kan bidra med och hur lean-begreppet förändras i en realtidsdriven uppkopplad värld. Däremot är det viktigt att börja förstå riktningen och att börja systematiskt experimentera och utveckla sitt arbetsätt. Det är också därför vi ser vikten av Kata, att få igång ett mer utmaningsdrivet förbättringsarbete och även försöka ta del av arbetssätten inom Lean Startup vilket är de träningar och seminarier vi har planerat framöver.

Pia Anhede är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Pia har mer än 20 års erfarenhet av lean i längre förändringsprojekt. Hon har arbetat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia är civilingenjör från Chalmers.

Joakim Hillberg är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Joakim har stor erfarenhet av förändringsprojekt inom både produktion och service. Joakim har arbetat i mer än 30 företag i över 10 länder. Han är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från INSEAD.