Lean Advanced

Välkommen till tre intensiva dagar som ger dig djupare förståelse, inspiration och praktiska arbetssätt att ta med hem. Den här utbildningen riktar sig till dig som vill ta steget från att lära om principer, metoder och verktyg till hur arbetssätten ska etableras och potentialerna realiseras. Träningen genomförs med mycket erfarna kursledare.

Ett unikt upplägg med fördjupning, helhet och inspiration

Vi har utformat den här träningen för att du ska få ett lärande som går på djupet, hela tiden med målet att stödja dig att driva lean med helhetssyn och med insikt om vilket ledarskap som krävs.

Utgångspunkten är att vi ser att en leantransformation är en strategisk resa mot uthållig framgång och resultat.

En viktig del av utbildningen är att lära av exempel, både lyckade och misslyckade. Under utbildningen arbetar vi med ett flertal case och tar gott om tid för att dela erfarenheter mellan deltagare och lärare.

I utbildningen varvas teori och praktisk träning med diskussioner kring de olika principerna och metoderna samt kopplingen till helheten.

I vår grundkurs Lean i praktiken beskrivs principerna ”Skapa flöde” och ”Etablera ett självförbättrande system” samt ett antal användbara metoder och verktyg. I denna kurs fokuseras den fortsatta implementeringen, det vill säga hur man inför dessa arbetssätt i en organisation samt ledarskapets roll och ansvar i en organisation baserat på dessa principer.

Kursens mål

Deltagarna ska få fördjupad förståelse för de olika metoderna och verktygen med betoning på hur de bör och inte bör implementeras och användas. De ska få definiera och diskutera ledarens roll, ansvar och arbetsuppgifter utifrån lean som verksamhetsstrategi. Alla områden som berörs exemplifieras utifrån lärarens och deltagarnas praktiska erfarenheter samt av såväl framgångar som vanliga fallgropar.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig med erfarenhet av lean och som vill ta ditt förändringsarbete ett steg vidare, både inom privat och offentlig sektor.

Innehåll

Grunden i lean är att skapa flöden, att etablera en operativ styrning och ledning samt att införa ett systematiskt förbättringsarbete. I denna fortsättningskurs djupdyker vi i flödeseffektivitet och det självförbättrande systemet.

Framförallt fokuseras arbetssätt för

  • Visuell styrning
  • Daglig puls
  • A3-tänkande för effektivt förbättringsarbete
  • Hoshin kanri (målnedbrytning och förankring)
  • Lagbaserade organisationer
  • Lean ledarskap

Unikt för denna kurs är alla praktiska tillämpningar och verkliga exempel du kommer att få ta del av. Lean utgår ifrån forskning på det som i praktiken fungerar (ursprungligen från forskning på Toyota) vilket innebär att utgångspunkten i lean är att göra. Därför lägger vi stor vikt vid praktiska exempel och reflekterar kring dem.

Kursledare

Pia Anhede och Joakim Hillberg är konsulter sedan över 25 år med inriktning mot implementation av lean. De har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom industri, service, offentlig sektor och sjukvård. De har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia och Joakim är civilingenjör från Chalmers och Joakim har en MBA från Insead.

Vad säger tidigare deltagare?

De två senaste tillfällena har utvärderingen varit 4,8 och 4,9 av 5. Några kommentarer:

– ”Känner mig väldigt inspirerad och har fått mycket positiv energi att sätta igång förändringsarbetet hos oss!”

– ”Väldigt pedagogisk och bra lärare. Bra mix på praktik vs diskussioner. Bra exempel från olika bolag och blandning produktion och tjänster.”

– ”En mycket bra blandning av deltagare med olika erfarenheter och yrkesroller.”

– ”Första kursen jag skulle vilja gå en gång till!”

– ”Mitt enda förbättringsförslag: Det var så kul att kursen kunde ha varit längre.”

Goda skäl att välja Lean Advanced

  1. Fokuserar hur man får till lean i verkligheten.
  2. Erfarna och mycket uppskattade lärare.
  3. Mervärde genom erfarenhetsutbytet i gruppen.
  4. Godkänd för den internationella certifiering som har utvecklats vid Cardiff University.

Tid, omfattning och pris

Omfattning: 3 dagar
Nästa tillfälle: Inga fastställda kursstarter just nu. Anmäl intresse till info@plan.se
Tider: Dag 1 10-17, Dag 2 08.30-17, Dag 3 08.30-16
Pris: 17900 kr exkl moms

I avgiften ingår dokumentation, kursmaterial, fika och lunch. Resor och logi ingår ej.

Utbildningsmaterial i form av PowerPoint får du med dig efter utbildningen. Detta kan du fritt använda. Du får också Jeff Likers bok ”The Toyota Way to Lean Leadership.”