Stockholm

Lean Admin-spelet – handledarutbildning

Lär ut samtidigt som du lär dig själv! Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Lean Admin-spelet med en egen uppsättning av materialet.

Som handledare styr du Lean Administration-spelet och vägleder i diskussionerna kring att förstå nuläget, systemet som helhet samt vad som krävs för att få en förbättring till stånd. Utbildningen ger dig kunskapen och tryggheten att axla rollen som handledare.

Många företag och organisationer utbildar egna handledare som efter utbildningen driver det interna förändringsarbetet. Det är en god investering.

För vem?

För dig som vill utbilda och träna andra inom din organisation, som konsult eller inom universitet och högskolor.

Förkunskaper: God insikt i vad lean innebär och gärna erfarenhet från implementeringsprojekt.

Spelets innehåll och upplägg

Det upplevelsebaserade spelet visar hur leanprinciperna påverkar resultatet i en service-, tjänste- eller administrativ verksamhet. Lean Administration-spelet är en simulerad administrativ verksamhet, där deltagarna får anta olika roller. De utmanas att ta initiativ och beslut om kontinuerliga och ibland radikala förbättringar av sin arbetsplats. Tillämpning av olika leanprinciper varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg.

Spelet spelas i flera omgångar. Spelet skiljer sig från andra spel då deltagarna själva får välja lösningar, det ökar upplevelsen och det praktiska lärande av grundprinciperna i lean.

Deltagarna tränas bl.a. i utjämning, eliminering av slöseri, kartläggning av serviceverksamheter, vad takt innebär i service, standardiserat arbete, effektiv arbetsplats (5S), rätt från mig, flödesorientering, onödig efterfrågan med mera.

Upplägg för handledarträningen:

  • Kort introduktion till lean för administration, service och tjänster
  • Vi spelar spelet
  • Riktlinjer och handledning
  • Genomgång av teorier i spelet
  • Frågor för reflektion och lärande
  • Diskussion kring användning inom den egna organisationen

Kursens mål

Att inspirera och ge trygghet i rollen som handledare.

Kursledare

Handledarutbildningen leds av Pia Anhede, 070-5438048, eller Joakim Hillberg, 070-5746812.

Pia Anhede och Joakim Hillberg är konsulter sedan över 25 år med inriktning mot implementation av lean. De har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom industri, service, offentlig sektor och sjukvård. De har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia och Joakim är civilingenjör från Chalmers och Joakim har en MBA från Insead.

Vi rekommenderar också

  • Internt genomförande av Lean Admin-spelet, där våra erfarna handledare leder spelet på plats hos er
  • Handledarutbildningen i Leanspelet
  • Kursern Lean i praktiken
  • Games Day, för dig som vill komplettera med flera, kortare övningar

Tid, omfattning och pris

Omfattning: 1 dag
Nästa tillfälle: Inga fastställda kursstarter just nu. Anmäl intresse till info@plan.se
Tider: 08.30-17.30
Pris: 9900 kr exkl moms. I avgiften ingår dokumentation, kursmaterial, fika och lunch.

Spelet säljs tillsammans med utbildningen och kostar 12000 kr exkl moms.

Litteratur: Lean handbok för service och tjänster.