Löpande

Online

Lagerstyrning – Quick & Clever

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om betydelsen av lager- och sortimentsstyrning. Hur lagerstyrning påverkar och påverkas av kunder, leverantörer och ekonomi. Olika möjligheter till förbättringar och definition av nyckeltal.

Utbildning tar ca 1,5-4h timmar att genomföra inklusive test.

Kursplan

Introduktion
1. Innan vi börjar, några tips
2. Introduktion
3. Varför skall jag lära mig mer om lagerstyrning?
4. Varför har man lager?
5. Vilka intressenter har ett lager?
6. Hur styr man ett lager?
7. Vad kostar ett lager?

Sortiment
1. Lagret – Galleria eller Outlet?
2. Hur styr man ett lagersortiment?
3. Hur beräknar man lönsamheten i ett lagersortiment?
4. Hur hantera lagersortimentet?
5. Hur avvecklas lågrörligt lager?

Påfyllnad
1. Hur gör man en prognos för framtida förbrukning?
2. Vad är problemet med prognoser och långa återanskaffningstider?
3. När skall påfyllnad beställas?
4. Hur stort säkerhetslager ska man ha?
5. Hur mycket skall beställas?
6. Wilsons formel – Hur fungerar den?
7. Är EOQ alltid rätt partistorlek?
8. Hur stort blir lagret?

Styrning och ledarskap
1. Lagringsutrymme – Ett ständigt bekymmer?
2. Vad är FIFO – Vad är LIFO?
3. Inventering – Ett nödvändigt ont?
4. Hur kan lagret öka oavsett om affärerna går upp eller ner?
5. Hur påverkar lagren varandra i en försörjningskedja (supply chain)?
6. Hur undviks instabila försörjningskedjor?
7. Hur hanterar man finansiella begränsningar?
8. Vilka styrmetoder kan användas ?
8.1. ROP
8.2. MRP
8.3. PULL
8.4. DDMRP
8.5. Konsignationslager
8.6. 2-Binge
9. Att minska lagret – Är det ett mål eller någonting annat?
10. Hur organiseras en bra lagerstyrning?
11. Hur vet vi om vårt lager fungerar bra?
12. Var hittar man stöd och inspiration?

Film Lagerstyrning

Test

20 flervalsfrågor. Om fel, så guidas studenten automatiskt till relevant sektion i kursen för en repetition.
>80% korrekta svar ger godkänt och diplom.
Kursutvärdering.

Anmälan och fakturabetalning - Lagerstyrning Quick&Clever

Steg 1 av 2