Nygammal kurs och ny kursutformning av CPIM-programmet

Nedan finner ni mer information om vår kurs i Produktionslogistik Grunder samt kurserna inom CPIM-programmet CPIM part 1 och CPIM part 2.

Produktionslogistik Grunder

Nya Produktionslogistik Grunder är en nygammal kurs på svenska där kursmaterial, presentationsmaterial och övningar är framtaget på svenska.

Kursen genomförs som tidigare med lärarledd lektionsundervisning, 2 + 2 heldagar.

Plan erbjuder ett test där godkänt resultat ger ett diplom i Produktionslogistik Grunder.

Kursen täcker alla delar av material- och produktionsstyrning för tillverkande företag men är också en bra översikt inom materialadministration och ger grundläggande begrepp inom supply chain management.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom industrin som är nya inom området eller som har praktiserat inom planering, orderhantering, material- och produktionsstyrning sedan många år men vill ha en översikt av det teoretiska ramverket.

Kursen passar också bra för den som vill förbereda sig inför att läsa in mer avancerat material på engelska inför internationell certifiering

Den utgör också en bra grund inför andra fördjupningskurser som Plan ger på svenska såsom Lagerstyrning eller Sälj- och verksamhetsplanering.

Genom att den innehåller en lagom blandning av texter, föreläsningar och övningar så passar den lika bra som öppen utbildning eller som företagsintern utbildning på plats i verksamheten.

Nivån är grundnivå dvs vi fokuserar på struktur, sammanhang och hur allt sitter ihop. Vi gör enklare övningar men utvecklar inte de mer avancerade koncepten och beräkningarna.

Certified Production and Inventory Management

APICS har sedan tidigare gjort om CPIM certifieringen till 2 kurser och två certifieringstester från att tidigare ha varit 5 kurser/tester.

Fördelen är att certifieringen kan nås på kortare tid och till lägre kostnad.

Nackdelen är nödvändiga kunskapskrav per respektive domänområde inte har förändrats alls vad gäller frågor som kommer på testen.

Det har visat sig att det lärarledda upplägget inte riktigt fungerar på den korta tid som finns tilldelad för CPIM utbildning. Genom att ha korta/snabba perioder med lektionsbaserad undervisning så får inte eleverna tillräcklig tidsrymd för att läsa in det omfattande materialet. Vi har heller inte lyckats få eleverna att ta till sig den datorbaserade utbildningsplattformen för inlärning på ett tillräckligt bra sätt.

Vi lägger därför om våra CPIM utbildningar enligt följande:

  • Vi går helt över till att hålla utbildningen fullt ut på engelska.
  • Vi har bara en session som är fysisk och klassrumsbaserad. Resten av alla lektioner/interaktioner sker över nätet för respektive kurs.
  • Vi arbetar enligt modellen flipped- classroom. Dvs eleven ansvarar för att läsa in materialet. Läraren finns för att klargöra tveksamheter och stötta eleverna i genomförandet.
  • Kurserna blir utsträckta över en längre tidsrymd där läraren följer upp eleverna individuellt genom utbildningsplattformen och genom gemensamma webbmöten där utvalda frågeställningar, koncept och övningar belyses och hanteras gemensamt.
  • Huvudmålet är att eleverna skall klara APICS certifieringstest. Dvs mer arbete med testliknande övningsfrågor och mindre med praktiska eller tillämpningsorienterade metoder och beräkningssätt.
  • Kurserna säljs endast som ett paketerbjudande dvs man betalar för både kursen och för rättigheten att göra det internationella testet.

Den första utbildningen CPIM Part 1 motsvarar den tidigare modulen Bascis of Supply Chain Management (BSCM) och är en instegskurs.

Fortsättningskursen CPIM Part 2 är en omfattande kurs som motsvarar 4 tidigare fördjupningsmoduler.

>> Nygammal kurs och ny kursutformning – pdf

För mer information kontakta info@plan.se eller 08-24 12 90.