Nygammal kurs och ny kursutformning av CPIM-programmet

Nedan finner ni mer information om vår kurs i Produktionslogistik Grunder samt kurserna inom CPIM-programmet CPIM part 1 och CPIM part 2.

Produktionslogistik Grunder

Nya Produktionslogistik Grunder är en nygammal kurs på svenska där kursmaterial, presentationsmaterial och övningar är framtaget på svenska.

Kursen genomförs som tidigare med lärarledd lektionsundervisning, 2 + 2 heldagar.

Plan erbjuder ett test där godkänt resultat ger ett diplom i Produktionslogistik Grunder.

Kursen täcker alla delar av material- och produktionsstyrning för tillverkande företag men är också en bra översikt inom materialadministration och ger grundläggande begrepp inom supply chain management.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom industrin som är nya inom området eller som har praktiserat inom planering, orderhantering, material- och produktionsstyrning sedan många år men vill ha en översikt av det teoretiska ramverket.

Kursen passar också bra för den som vill förbereda sig inför att läsa in mer avancerat material på engelska inför internationell certifiering.

Den utgör också en bra grund inför andra fördjupningskurser som Plan ger på svenska såsom Lagerstyrning eller Sälj- och verksamhetsplanering.

Genom att den innehåller en lagom blandning av texter, föreläsningar och övningar så passar den lika bra som öppen utbildning eller som företagsintern utbildning på plats i verksamheten.

Nivån är grundnivå dvs vi fokuserar på struktur, sammanhang och hur allt sitter ihop. Vi gör enklare övningar men utvecklar inte de mer avancerade koncepten och beräkningarna.

Certified Production and Inventory Management

APICS har sedan tidigare gjort om CPIM certifieringen till 2 kurser och två certifieringstester från att tidigare ha varit 5 kurser/tester.

Fördelen är att certifieringen kan nås på kortare tid och till lägre kostnad.

Nackdelen är nödvändiga kunskapskrav per respektive domänområde inte har förändrats alls vad gäller frågor som kommer på testen.

Dock finns ett omfattande inläsningsmaterial både i form av kompendier en utbildningsplattform med case, quiz och olika övningstester.

Vi fokuserar därför våra CPIM utbildningar enligt följande:

  • Vi går helt över till att hålla utbildningen fullt ut på engelska.
  • Huvudmålet är att eleverna skall klara APICS certifieringstest.
  • Under lektioner görs relevanta övningar och övningstest.
  • De lärarledda utbildningsdagarna ger en orientering om hela kunskapsområdet men fokuserar på de viktigaste läropunkterna.
  • Vi hinner inte behandla alla delar av materialet eller visa alla bilder på befintlig lektionstid. Kurserna kräver att eleven ansvarar för att läsa in materialet självt. Läraren finns för att klargöra tveksamheter och stötta eleverna i genomförandet t ex genom Webinarier efter att lektionstiden har avslutats.
  • Kurserna blir utsträckta över en längre tidsrymd där läraren följer upp eleverna individuellt genom utbildningsplattformen och genom gemensamma webbmöten där utvalda frågeställningar, koncept och övningar belyses och hanteras gemensamt.
  • Kurserna säljs endast som ett paketerbjudande dvs man betalar för både kursen och för rättigheten att göra det internationella testet.

Den första utbildningen CPIM Part 1 motsvarar den tidigare modulen Bascis of Supply Chain Management (BSCM) och är en instegskurs.

Fortsättningskursen CPIM Part 2 är en omfattande kurs som motsvarar 4 tidigare fördjupningsmoduler: Strategic Management of Resources (SMR), Master-Planning of Resources (MPR), Detailed Scheduling and Planning (DSP) och Execution and Control of Operations (ECO).

>> Nygammal kurs och ny kursutformning – pdf

För mer information kontakta info@plan.se eller 08-24 12 90.