Löpande

Online

Kundkrediter och betalning

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur kredithantering påverkar lönsamhet, kundrelationer och rörelsekapital.  Förutsättningar för att ge krediter. Förutsättningar och krav för att inkassera fordringar och få betalt. Möjligheter till förbättringar och hur man kan börja och grundläggande begrepp och nyckeltal.

Utbildning tar ca 1-3h timmar att genomföra inklusive test.

Kursplan

Introduktion
1. Innan vi börjar, några tips
2. Introduktion
3. Varför säljer man på kredit?
4. Att få betalt – Vad har det med dig att göra?
5. Hur går det för ditt företag?
6. Hur stödjer kredithanteringen affärsverksamheten?
7. Vilket intryck ger ditt företag?
8. Hur hanteras krediter mellan dotterbolag?
9. Om kunden behöver krediter utöver normala villkor – Hur gör man då?

Kreditgivning
1. Kan du lita på en främling?
2. Kan du lita på en affärspartner?
3. Vilka betalningssätt används?
4. Vad är en kreditlimit?
5. Hur stort minfält måste du passera innan betalning?
6. Hur värderas en kredit?
7. Varför varierar betalningsvillkoren på olika marknader?
8. Hur kommer man överens?

Betalning
1. Hur beter sig kunderna?
2. Hur kan företaget förbättra kundernas beteende?
3. Hur hantera en kund som inte betalat i tid?
4. Hur inkasseras förfallna skulder i Spanien?
5. Hur skall betalningsrutiner utformas?
6. Vad är ”floaten” (The Float)?
7. Hur hantera kunder med dålig betalningsprecision?

Ledarskap
1. Var är vägen till en god kredithantering?
2. Hur finner vi de bästa arbetssätten?
3. Vem bestämmer?
4. Med en ny kreditpolicy – Hur gör man?
5. Kommer vi förlora kunderna?
6. Skall vi sälja kundfordringarna till ett externt bolag?
7. Hur skydda sig mot valutaförändringar?
8. Hur skydda sig mot osäkra fordringar?
9. Är du en vinnare?
10. Vill du ta fler kurser som den här?

Berättelser
1. Vi gjorde inte kreditkontrollen
2. Kunden betalade inte
3. Våra kundanpassade produkter hade ingen köpare
4. Kunden hotade att lämna oss
5. Order, men ingen betalning
6. Våra varor såldes på auktion
7. Regeringen ställde in alla betalningar

Film Kundkrediter och betalning

Test

20 flervalsfrågor. Om fel, så guidas studenten automatiskt till relevant sektion i kursen för en repetition.
>80% korrekta svar ger godkänt och diplom.
Kursutvärdering.

Anmälan och fakturabetalning - Kundkrediter och betalning

Steg 1 av 2