Löpande

Online

Integrerad affärsplanering, IBP

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om Integrerad affärsplanering (IBP), Sälj- & Verksamhetsplanering och Huvudplanering. Hur IBP håller ihop Ekonomiska mål, Strategi, Försäljning och verksamheten för att möjliggöra förutsägbara resultat. Grundläggande kunskaper om Prognostisering, Systematiska fel(Bias), Aggregering och grov kapacitetsplanering. IBP processens ingående delar, mål, agendor och planering. Olika möjligheter till förbättringar och hur man kan börja. 

För att få ut det mesta av kursen – Ta en kort paus mellan varje kapitel.

Utbildning tar ca 1,5-4h timmar att genomföra inklusive test.

Kursplan

Introduktion
1. Innan vi börjar, några tips
2. Introduktion
3. Vad är Integrerad Affärsplanering?
4. Varför planerar vi?
5. Varför måste vi prognosera framtiden?
6. Varför är det viktigt att ha försörjning och efterfrågan i balans?
7. Varför skall jag lära mig om Integrerad Affärsplanering (IBP)?
8. Vad är strategiska Initiativ?

Prognoser
1. Varför är prognoser på lång horisont så farliga?
2. Prognoshorisonter
3. Hur gör man en bra prognos för efterfrågan?
4. Hur hanteras osäkerhet i prognoser?

IBP processen
1. Vilka är stegen i IBP processen?
2. Hur bör IBP processen planeras?
3. Vilka är involverade i IBP processen?
4. Affärsgenomgång
5. Genomgång Efterfrågan
6. Genomgång Försörjning
7. Förberedande Affärsbeslut
8. Affärsbeslut
9. Vad är nästa steg?

Huvudplan
1. Vad är syftet med Huvudplanen?
2. Vad innebär Huvudplanens tidszoner?
3. Hur utförs huvudplanering?
4. Styrning av huvudplaneringen
5. Hur vet jag om Huvudplanen är realistisk och trovärdig?

Genomförande
1. Hur förbereder man de olika processerna?
2. Vilka är förutsättningarna för inköp?
3. Hur skapas tillförlitliga processer?
4. Vad gör man när saker går fel?
5. Vad är Daglig Styrning?

Ledarskap
1. Kan detaljerad planering förbättra leveransförmågan?
2. Hur förbättrar man flexibiliteten?
3. Hur nås synergier med IBP i en grupp?
4. Var skall man börja?
5. Är ditt företag på en tydlig väg till framgång?
6. Var hittar man stöd och inspiration?

Film Integrerad affärsplanering

Test

20 flervalsfrågor. Om fel, så guidas studenten automatiskt till relevant sektion i kursen för en repetition.
>80% korrekta svar ger godkänt och diplom.
Kursutvärdering.

Anmälan och fakturabetalning - Integrerad affärsplanering

Steg 1 av 2