2 april 2020

Stockholm

The Climate Crisis and Lean

Master Meeting med Keivan Zokaei

I detta Master Meeting får vi ta del av exempel och konkreta metoder för att gifta ihop lean och green.

Green performance = Ekonomisk performance

– ”Quality is free”, skrev Philip Crosby, och bidrog med de andra kvalitetsguruerna att få västvärldens företag att börja ändra sättet att tänka.

På samma sätt säger nu Keivan Zokaei:
– ”Green is free. But it’s not a gift.”

Miljöfrågan har inte på riktigt nått toppen av den strategiska agendan. Förrän nu. De som fortsätter vänta tar enorma affärsrisker: Kundernas förtroende, svidande straffavgifter och stängda dörrar för försäljning då nya miljökrav inte kommer att kunna nås.

Men framförallt: missade möjligheter att driva förbättringar i vardagen.

Miljöledande företag och forskning visar att en fokuserad hållbarhetsagenda passar som hand i handske med hög kvalitet, låg kostnad och hög innovationstakt.

Nu finns kunskapen om hur man skapar resultat på ett konkret sätt. På detta Master Meeting får du se hur.

Upplägg

Keivan Zokaei kommer att leda oss in i den strategi som han och ledande forskare och företag tillämpar nu: Börja med det vi kan påverka här och nu!

Dagen följer fyra teman.

1. Lär av de bästa – vad kan vi göra varje dag?

Vi kommer att lära av en mängd case från företag som Walmart, Tesco, Assa Abloy, Marks & Spencer, GE och Mars.

Det visar sig att det finns ett samband mellan ”leanest and greenest”.

Keivan kommer gräva särskilt djupt i Toyotas ledarskap. Redan 2010 hade de lägst utsläpp av koldioxiod per tillverkad bil bland världens stora biltillverkare. Idag är de en av få biltillverkare som utan problem kommer att klara de mycket hårdare utsläppskrav som gäller i EU 2021. De vägleds av visionen ”Environmental Challenge 2050” som bland annat innebär:

 • noll CO2-utsläpp för alla fordons hela livscykel år 2050.
 • noll CO2-utsläpp från alla fabriker år 2050.

2. Träna på ett konkret angreppssätt med case från din egen verksamhet

Vi genomför en workshop där du i förväg fått stöd att ta med dig en utmaning och data för praktiskt arbete. Det kan handla om er energiförbrukning, en utvald produkts klimatavtryck, ökad materialåtervinning, reducering av avfall, ökad användning av förnybart etc.

Här får du ett konkret angreppssätt som jackar i förbättringsarbetet.

3. Strategiska val och disruptiva skiften

Med utgångspunkt i Toyotas strategiska val, var de leder och var de ligger efter, kommer vi titta på angreppssätt för att hantera stora skiften.

För allt handlar inte om att förbättra i vardagen. Det handlar också om att välja rätt strategi och teknologi.

Vi kommer även titta på mer komplexa utmaningar och se exempel på hur vi kan hämta hem de större vinster ofta som oftast finns i frågor som försörjningskedjan, digitalisering som medel och hur ni utvecklar er omställningsförmåga.

4. Utveckla er egen roadmap

Under dagen får du (helst i team med några av dina kollegor!) tid för att börja utveckla en ”road map”, reflektera och byta erfarenheter med de andra deltagarna. Här är några av aspekterna:

 • Var bör ansvaret ligger för att driva förbättringen av er ”Green Performance”?
 • Hur mobilisera för en fokuserad miljöagenda, där varje funktion och varje medarbetare engageras?
 • Hur kommunicera miljöarbetet internt och externt?
 • Hur ta vara på erfarenheterna från leantransformationer, så att ni lyckas upprätthålla fokus i miljöarbetet?

Keivan Zokaei

…leder oss in i de konkreta metoder som han utvecklat och lärt under 15 års forskning och praktiskt arbete inom organisationer som AssaAbloy, Rolls-Royce, Unilever, GKN, Tesco, Walmart, Marks & Spencer, Kraft, Spar, Wärtsilä samt även i offentlig sektor som Scottish Government och Welsh Assembly Government.

Keivan är konsult på SA Partners, som leds av professor Peter Hines. Han har varit chef för Lean Enterprise Research Center vid Cardiff University. Han har också varit gästprofessor vid en rad universitet.

Keivan är huvudförfattare till Creating a Lean and Green Business System: Techniques for Improving Profits and Sustainability, som har belönats med prestigefyllda Shingo Prize. Han har skrivit en rad artiklar, såsom Environment is free; but it’s not a gift.

Vad är unikt?

Keivan är rak: Green är ett buzzword. I praktiken handlar det om att se och agera på insikten att effektivt ledarskap är liktydigt med att driva ett  effektivt miljöarbete. Stark ”green performance” är stark ekonomisk performance.

Så varför ska du komma till denna dag? Du kommer att få med dig:

 • Ökad förmåga att tillämpa kombinationen av green och lean i din verksamhet, med fokus på att hela tiden nå resultat.
 • Ökad förmåga att driva green över processer och i försörjningskedjan.
 • Insikt i hur ni ska tänka kring strategiska utmaningar som innovation och teknologiska val.
 • En konkret roadmap för er resa, där ni täcker de viktigaste aspekterna för att lyckas i det dagliga arbetet och kombinerar det med hur ni ska agera på strategisk nivå.
 • Ökad förmåga att mobilisera runt ”Green is free” och att detta är vår tids utmaning för att överhuvudtaget kunna finnas kvar i konkurrensen – på samma sätt som ”Quality is free” förändrade spelplanen för att överleva.

Praktisk info

Tid och plats: Heldag 2 april 2020 i centrala Stockholm.

Språk: Engelska.

Pris: 6800 kr exklusive moms per deltagare.

Frågor? Prata med Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leancompetence.se, +46707952929.

Anmälan till The Climate Crisis and Lean

 • Ställ ut eventuell inköpsorder till Lean Competence Sweden AB, 556829-4739.