Forsknings- & tillämpningskonferensen 2020

Välkommen till Forsknings- & tillämpningskonferensen på KTH Södertälje den 21-22 oktober 2020. Konferensen startar kl. 11.30 den 21 oktober med registrering och drop-in mingellunch.

Logistik och Produktion – för klimat och konkurrenskraft

CALL FOR PAPERS

Logistikföreningen PLAN bjuder in dig att föreslå konferensbidrag till föreningens nittonde forsknings- och tillämpningskonferens. Den här gången är vi på KTHs nya campus i Södertälje den 21-22 oktober, 2020. Konferensen vänder sig till forskare och praktiker verksamma i näringsliv, akademi och offentlig sektor. Kunskapsutbytet mellan dessa grupper är ett av de grundläggande syftena med konferensen och har starkt bidragit till tidigare års framgångar.

Konferensen är en viktig möjlighet för alla som arbetar inom logistik- och produktionsområdet att utbyta tankar och erfarenheter. Vi ser därför gärna att ett brett urval av konferensbidrag presenteras.

Vi ser kompetens inom logistik och produktion som en nyckel för industriell omställning och fortsatt industriell konkurrenskraft. Digitalisering i alla typer av processer inom logistik och produktion är starka möjliggörare av dessa lösningar. Bidragen kan spänna från konkreta fallbeskrivningar till metoder och vetenskapliga analyser.

Vi välkomnar särskilt bidrag som är författade i samverkan mellan akademi och näringsliv, samt bidrag av doktorander. Även bidrag från seniora forskare är välkomna, liksom bidrag från industri-företag, konsulter, systemintegratörer etc. Konferensen har en populärvetenskaplig inriktning med fokus på problemställningar och resultat, snarare än på metod och litteraturgenomgångar.

Exempel på relevanta områden är:

 • Effektivitet och samverkan i försörjningskedjor
 • Transparens och visibilitet i logistik och produktion
 • Distribution och transportsystem
 • Informationssystem inom logistik
 • Cirkularitet och logistik för återtillverkning
 • Spårbarhet och returflöden
 • Koldioxidneutralitet i logistiken
 • Realtidsinformation och datasäkerhet i leverantörskedjor
 • Material- och produktionsstyrning
 • Leverantörssamverkan och inköp
 • Lean i olika verksamheter
 • Förnyelse och förändringsarbete
 • Logistik för effektiv industrialisering
 • Responsivitet och kundanpassning
 • Lokalisering av produktion och distribution

Har du som är verksam i ett företag en logistik- eller produktionslösning som kan vara intressant for andra att höra talas om? Även om andra företag inte har exakt samma situation så kan din erfarenhet bidra till nya uppslag och lösningar.

Har du som är verksam i en forskningsmiljö arbetat med något som är av intresse för praktiska tillämpningar? Då är denna konferens ett lämpligt forum for att sprida forskningsresultat och knyta kontakter med personer inom näringslivet.

Skicka in ditt förslag till konferensbidrag och kom till Södertälje 21-22 oktober 2020! papers@plan.se

Här kan du ladda Call for papers & skrivanvisningar, 

Call for papers – PDF
Skrivanvisningar – PDF

Tid
21-22 oktober 2020

Plats
KTH Södertälje, Kvarnbergagatan 12, Södertälje

Mer info kontakta
Magnus Wiktorsson, 08-790 94 28 – KTH Södertälje
Peter Rosén, 031-786 44 87 – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Axel Ågren, 08-241290 – Logistikföreningen Plan

Logistikföreningen Plan och KTH Södertälje hälsar välkommen!