17-18/10 2023

Trollhättan

Forsknings- & tillämpningskonferensen 2023

Logistikföreningen PLAN bjuder in till den tjugoandra Forsknings- & tillämpningskonferensen. Den här gången är vi på Högskolan Väst den 17-18 oktober, 2023 i Trollhättan. Konferensen vänder sig till forskare och praktiker verksamma i näringsliv, akademi och offentlig sektor. Kunskapsutbytet mellan dessa grupper är ett av de grundläggande syftena med konferensen och har starkt bidragit till tidigare års framgångar.

Mer information kommer inom kort.