8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 & 13/12

Online

CPIM part 2

Denna utbildning är ren del av ett större utbildnings-program inom Operations- och Supply Chain Management som utgör grunden för CPIM (Certified in Production and Inventory Management). CPIM introducerades 1973 i USA, startade i Sverige 1990, och i hela världen finns över 107 000 certifierade individer.

Vi genomför utbildningen i online-format för att möjliggöra för deltagare att kunna utveckla och kompetenshöja sig utan att resa och bo på annan ort. Utbildningen innehåller många olika verktyg och metoder för att låta eleverna lära sig det krävda kunskapsinnehållet och förbereda sig för certifieringstestet på bästa sätt.

 • Kursen leds av Jan Olhager, Professor Supply Chain & Operations Strategy, Lunds Universitet.
 • Första modulen i kursen är SMR (Strategic Management of Resources).
 • Vi kör samtligt innehåll som online utbildning med hjälp av Web-konferensverktyg fördelade på 6 * 7 timmars pass.
 • Passen är utspridda, ett per vecka över längre kalendertid för att möjliggöra att deltagarna läser in material och löser övningar.
 • Till kursen hör en utbildningsplattform som innehåller både inläsningstester och stora möjligheter för egna övningar och kunskapskontroll inför certfieringstesten.

Fokus i denna certifieringsutbildning är också att säkerställa att eleverna klarar certifieringstesten. Den blandade inlärningsstilen är det mest effektiva sättet att göra det möjligt för eleven att nå den kompetensnivå som krävs. Detta ställer krav på deltagarna:

 • Eftergymnasial utbildning inom området eller flera års praktisk erfarenhet inom operations management.
 • Engelska läs- och talfärdigheter (utbildningen genomförs på svenska, läromedel och tentor skrivs på engelska).
 • Hög grad av motivation för att läsa och göra bestämda övningar mellan sessionerna.
 • Utbildningsavgiften inkluderar läromedel, utbildningssystem, lärarstöd och coaching, många quiz och övningstest, OCH inkluderar avgiften för APICS CPIM del 2 certfieringstest värde 690 dollar.
 • Om du är medlem i Logistikföreningen Plan så bjuder vi på avgiften för medlemskap i APICS/ASCM i samband med att du beställer certifieringstestet genom oss.

Pris och omfattning

Pris (antal dagar före start)
>30 dagar 36 000 SEK
<30 dagar 39 000 SEK

Som Plan-medlem får du 1000 kr i medlemsrabatt.

Alla priser är exkl. moms.

Förkunskaper

CPIM part 1

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska men inom kursen ingår kursmaterial och kompendier på engelska som deltagarna skall tillgodogöra sig inför kursdagarna. Deltagarna förväntas använda datorstöd för uppföljning av egna framsteg i ett Learning Management System.

Omfattning

Nästa kursstart

6 dagar, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 & 13/12, online.
Kl. 10.00-17.00. 

Content and outline

MODULE 1: Strategic Management of Resources

 • Developing a Business Strategy
 • Gathering and Analyzing Internal/External information
 • Where will we compete
 • How will we compete?
 • Sustainability and Strategy
 • Business Planning and Finance
 • Costing Methods and Tools

MODULE 2: Master Planning of Resources

 • Demand Management Principles
 • Forecasting Techniques
 • Customer Interface Management
 • Sales and Operations Planning Principles
 • S&OP Techniques
 • Master Scheduling Principles
 • Principles of Distribution Planning
 • Distribution Planning Techniques

MODULE 3: Detailed Scheduling and Planning

 • Aggregate Inventory Management
 • Itemized Inventory Policy
 • Itemized Inventory Management
 • Material Requirements Planning (MRP) Design
 • Detailed Capacity Planning
 • Managing and Applying CRP
 • Managing Projects
 • Planning Procurement and External Sources of Supply

MODULE 4: Execution and Control of Operations

 • Execution of Operations
 • Scheduling
 • Implementation and Capacity Controls
 • Principles of Quality, Communication, and Continuous Improvements
 • Quality, Communication, and Continuous Improvements Techniques
 • Principles of Design Concepts and Trade-offs
 • Techniques of Design Concepts and Trade-offs

Course material

During the course the official and most recent English course material is used:

 • CPIM Part 2 on-line learning system platform
 • CPIM Part 2 learning system course book printed reading material

APICS online learning system:

 • Online exam questions and module specific tests
 • Online glossary
 • Concept tests (e-flashcards)
 • Online study guide
 • APICS CPIM practice exams and reports to be able to analyze the results
 • Download course books for e-reader or tablet
 • Viewer for CPIM powerpoint slides
 • Study planning tool based on a knowledge test
 • App: online dictionary

APICS CPIM

The APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) course is a broad operations management course developed for professionals who want to gain knowledge about the following subjects:

 • Production management
 • Inventory management
 • Supply Chain Management
 • Planning
 • Demand management
 • Quality control
 • Strategy development from a business perspective

APICS Certified in Production & Inventory Management

APICS CPIM, Certified in Production & Inventory Management, is the international certification that distinguishes experts in Production and Inventory Management, in the broader context of Supply Chain management: for over 60 years, the CPIM credential has identified an elite of professionals who every day take decisions that are critical for the performance of their firms.

Suitable for

The APICS CPIM is designed for professionals wanting to affirm their knowledge about production and inventory management.

The designation is of great value for:

 • Management team members involved in sales and operations planning
 • Material managers responsible for the planning of available material
 • Sales employees who are partially responsible for forecasting and/or demand management
 • Operations managers who want to manage their organization on the basis of clearly defined rules
 • Master planners responsible for the production planning
 • Project managers responsible for projects to improve information and/or optimization of a production function
 • Application Administrators responsible for the implementation and/or the functional management of ERP systems

Benefits

APICS CPIM brings many benefits for both you as an Operations management professional and for the employer.

Benefits operations management professional:

 • Improving and updating your knowledge of production and inventory management
 • Conducting more accurate forecasts
 • Getting recognition from colleagues and within your industry

Benefits employer

 • Increased efficiency of processes in your organization and distribution chain
 • Streamlining corporate activities by an effective layout of information flow
 • Higher profitability by optimizing inventory levels
 • Optimization of the return on investment (ROI) for corporate systems and technologies

Anmälan - CPIM part 2

Steg 1 av 2