CPIM part 1 (BSCM)

Denna utbildning är en del av ett större utbildningsprogram inom Operations- och Supply Chain Management som utgör grunden för CPIM (Certified in Production and Inventory Management). CPIM introducerades 1973 i USA, startade i Sverige 1990, och i hela världen finns över 107 000 certifierade individer.

Utbildningen innehåller många olika verktyg och metoder för att låta eleverna lära sig det krävda kunskapsinnehållet och förbereda sig för certifieringstestet på bästa sätt. Denna utbildning fokuserar på att hjälpa deltagaren att täcka APICS Body Of Knowledge för det första CPIM-certifieringstestet på ett så effektivt sätt som möjligt.

 • Vi har 4 stycken instruktörsledda heldagstillfällen online med hjälp av presentationsmaterial och klassövningar.
 • Vi har fördelat dessa dagar över 2 sessioner bestående av två dagar vardera.
 • Instruktören är tillgänglig i slutet av varje kursdag för att hjälpa till med att svara på frågor. Instruktören kommer också granska elevernas framsteg och sammanfatta viktiga inlärningspunkter.
 • Till kursen hör en utbildningsplattform som innehåller både inläsningstester och stora möjligheter för egna övningar och kunskapskontroll inför certfieringstesten.

Fokus i denna certifieringsutbildning är också att säkerställa att eleverna klarar certifieringstesten. Den blandade inlärningsstilen är det mest effektiva sättet att göra det möjligt för eleven att nå den kompetensnivå som krävs. Detta ställer krav på deltagarna:

 • Eftergymnasial utbildning inom området eller flera års praktisk erfarenhet inom operations management.
 • Engelska läs- och talfärdigheter (utbildningen genomförs på svenska, läromedel och tentor skrivs på engelska).
 • Hög grad av motivation för att läsa och göra bestämda övningar mellan sessionerna.
 • Utbildningsavgiften inkluderar läromedel, utbildningssystem, lärarstöd och coaching, många quiz och övningstest, OCH inkluderar avgiften för APICS CPIM del 1 certfieringstest värde 690 dollar.
 • Om du är medlem i Logistikföreningen Plan så bjuder vi på avgiften för medlemskap i APICS/ASCM i samband med att du beställer certifieringstestet genom oss.

Pris och omfattning

Pris (antal dagar före start)
>30 dagar 24 000 SEK
<30 dagar 26 000 SEK

Som Plan-medlem får du 500 kr i medlemsrabatt.

Alla priser är exkl. moms.

Förkunskaper

Eftergymnasial utbildning inom området eller flera års praktisk erfarenhet inom operations management.

Kursmaterial

Kursen genomförs på svenska men inom kursen ingår kursmaterial och kompendier på engelska som deltagarna skall tillgodogöra sig inför kursdagarna. Deltagarna förväntas använda datorstöd för uppföljning av egna framsteg i ett Learning Management System.

Omfattnig

2 + 2 dagar.

Inga fastställda kursstarter just nu.
Anmäl intresse till info@plan.se

Content and outline

CPIM part 1

Supply Chain Overview

 • Operational Objectives to Meet Competitive Priorities
 • Marketing Strategies
 • Fundamentals of Sales and Operations Planning (S&OP)
 • Manufacturing Strategies
 • Manufacturing Processes and Layouts
 • Product Costs
 • Key Performance Indicators (KPIs) and Metrics
 • Sustainable and Socially Responsible Supply Chains

Fundamentals of Demand Management

 • Determine Customer Needs, Specifications, and Features and Create a Product Roadmap
 • Product Management
 • Review Demand Types and Sources
 • Forecast Demand

Plan Supply

 • Create Master Production Schedule (MPS)
 • Determine Rough-Cut Capacity Requirements
 • Create Material Requirements Plan
 • Perform Capacity Requirements Planning (CRP)
 • Create Final Assembly Schedule (FAS)
 • Closing the Loop

Execute Supply Plan

 • Buy
 • Make

Inventory Management

 • Plan Inventory Investment and Days of Supply
 • Determine Safety Stock
 • Determine Item Segmentation (For Example, ABC Classification)
 • Determine Order Quantity and Item Replenishment Method
 • Track In-Transit Inventory and Monitor Inventory Location and Quantities
 • Track Inventory throughout the Supply Chain
 • Maintenance, Repair, and Operating (MRO) Inventories
 • Manage Returns, Reworks, Reclamation, Recycle, Reuse, Remanufacture and Product Disposition
 • Manage Inventory Accuracy Audit Program
 • Monitor Inventory Turns
 • Address Inventory Loss
 • Inventory Loss Strategies
 • Plan and Manage Distribution Inventory

Continuous Improvement /Quality Management and Technologies

 • Continuous Improvement
 • Information, Process and Emerging Technology

Course material

During the course the official and most recent English course material is used:

 • CPIM Part 1 on-line learning system platform
 • CPIM Part 1 learning system course book printed reading material
 • CPIM student printed copy course powerpoint slides

APICS online learning system:

 • Online exam questions and module specific tests
 • Online glossary
 • Concept tests (e-flashcards)
 • Online study guide
 • APICS CPIM practice exams and reports to be able to analyze the results
 • Download course books for e-reader or tablet
 • Study planning tool based on a knowledge test
 • App: online dictionary

APICS CPIM

The APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) course is a broad operations management course developed for professionals who want to gain knowledge about the following subjects:

 • Production management
 • Inventory management
 • Supply Chain Management
 • Planning
 • Demand management
 • Quality control
 • Strategy development from a business perspective

APICS Certified in Production & Inventory Management

APICS CPIM, Certified in Production & Inventory Management, is the international certification that distinguishes experts in Production and Inventory Management, in the broader context of Supply Chain management: for over 60 years, the CPIM credential has identified an elite of professionals who every day take decisions that are critical for the performance of their firms.

Suitable for

The APICS CPIM is designed for professionals wanting to affirm their knowledge about production and inventory management.

The designation is of great value for:

 • Management team members involved in sales and operations planning
 • Material managers responsible for the planning of available material
 • Sales employees who are partially responsible for forecasting and/or demand management
 • Operations managers who want to manage their organization on the basis of clearly defined rules
 • Master planners responsible for the production planning
 • Project managers responsible for projects to improve information and/or optimization of a production function
 • Application Administrators responsible for the implementation and/or the functional management of ERP systems

Benefits

APICS CPIM brings many benefits for both you as an Operations management professional and for the employer.

Benefits operations management professional:

 • Improving and updating your knowledge of production and inventory management
 • Conducting more accurate forecasts
 • Getting recognition from colleagues and within your industry

Benefits employer

 • Increased efficiency of processes in your organization and distribution chain
 • Streamlining corporate activities by an effective layout of information flow
 • Higher profitability by optimizing inventory levels
 • Optimization of the return on investment (ROI) for corporate systems and technologies