CLTD

2018-11-20 Göteborg
Certified in Logistics, Transport and Distribution är en utbildning och certifiering som vänder sig till företag och medarbetare inom global och lokal distribution av varor, t ex retail, 3-PL, reservdelsförsörjning, grossister och distributörer.
Läs mer »

CPIM del 2

2018-11-20 Stockholm
CPIM del 2 är fortsättningskursen inom CPIM programmet. Kursen är testförberedande för den internationella certifieringen CPIM.
Läs mer »

På planet hem från KataCon4 i Atlanta

2017-02-14
Läs mer »

Reflektioner om Jeff Likers nya bok Service Excellence

2016-03-14
Läs mer »

Gästartikel av Jeff Liker och Tyson Ortiz: Kata i ett ledningsperspektiv

2016-03-14
Läs mer »