Sälj- & verksamhetsplanering

2019-05-13 Göteborg
Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens beståndsdelar, förstå hinder och möjligheter med processen, samt få praktiska verktyg för att analysera behov och utveckla sin S&OP.
Läs mer »

Lagerstyrning

2019-03-26 Stockholm
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem.
Läs mer »

Produktionslogistik Intro

2018-11-29
Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »

CLTD

2018-11-20 Göteborg
Certified in Logistics, Transport and Distribution är en utbildning och certifiering som vänder sig till företag och medarbetare inom global och lokal distribution av varor, t ex retail, 3-PL, reservdelsförsörjning, grossister och distributörer.
Läs mer »

CPIM del 2

2018-11-20 Stockholm
CPIM del 2 är fortsättningskursen inom CPIM programmet. Kursen är testförberedande för den internationella certifieringen CPIM.
Läs mer »

CPIM del 1

2018-11-19 Stockholm
Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »