CLTD

2018-11-20 Göteborg
Certified in Logistics, Transport and Distribution är en utbildning och certifiering som vänder sig till företag och medarbetare inom global och lokal distribution av varor, t ex retail, 3-PL, reservdelsförsörjning, grossister och distributörer.
Läs mer »

CPIM del 2

2018-11-20 Stockholm
CPIM del 2 är fortsättningskursen inom CPIM programmet. Kursen är testförberedande för den internationella certifieringen CPIM.
Läs mer »

CPIM del 1

2018-11-19 Stockholm
Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »