Lean Talks with Gert, Joakim och Pia

2022-12-02 Online
Lean Talks with John Shook December 2nd, join and talk Lean with us!
Läs mer »

Toyota Kata – förbättringskata och coaching kata

2022-12-08 Stockholm
Kata är ett engagerande och systematiskt arbetssätt att driva förbättring.
Läs mer »

Tid och kapitalstyrning

2022-12-31 Online
Syftet med kursen ger dig kunskap om samspelet mellan rörelsekapital och ledtider i en verksamhet. Påverkan på lönsamhet och kunder.
Läs mer »

Lagerstyrning Quick & Clever

2022-12-31 Online
Syftet med kursen ger dig kunskap om betydelsen av lager- och sortimentsstyrning. Hur lagerstyrning påverkar och påverkas av kunder, leverantörer och ekonomi.
Läs mer »

Produktionsstytrning

2022-12-31 Online
Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur Produktionsstyrning påverkar lönsamhet, kundvärden och kapitaleffektivitet. Grundläggande krav på planering och preparering.
Läs mer »

Kundkrediter och betalning

2022-12-31 Online
Syftet med kursen är att ge dig kunskap om hur kredithantering påverkar lönsamhet, kundrelationer och rörelsekapital.  Förutsättningar för att ge krediter.
Läs mer »