Lean i praktiken

2023-04-18 Stockholm
Tre dagar som ger en strukturerad kunskapsbas om vad lean innebär och trygghet att praktiskt börja driva lean. Steg 1 och 2 i leancertifieringen.
Läs mer »

Plan-konferensen 2023

2023-04-25 Jönköping
Jönköpingsregionen bubblar av spännande företag och under Plan-konferensen har du möjlighet att ta del av deras engagemang i produktion- och logistiklösningar av alla de slag. Tillsammans delar vi med oss av kunskap, erfarenheter och upptäckter.
Läs mer »

Produktionslogistik med Jan Olhager

2023-05-09 Linköping
Kursen ger en helhetssyn på produktionslogistiken och förklarar strategi, struktur, planering och styrning samt utveckling av försörjningskedjor.
Läs mer »

Produktionslogistik – Grunder

2023-05-09 Stockholm
Hela materialplaneringsprocessen från råvaruinköp till marknad behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden.
Läs mer »

Leanspelet – handledarutbildning

2023-05-23 Stockholm
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Lagerstyrning

2023-05-24 Göteborg
Syftet med kursen är att ge deltagarna den kunskap som krävs för att utforma och arbeta med effektiva lagerstyrningssystem.
Läs mer »