Grunderna i cirkulär ekonomi – materialflöden

2022-09-21 Online
Syftet med kursen är att ge en bred överblick över vad cirkulär ekonomi kan innebära, t.ex. grundläggande terminologi och olika tillämpningar inom cirkulär design och biobaserade och tekniska kretslopp.
Läs mer »

Lean Admin-spelet – handledarutbildning

2022-10-03 Göteborg
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Leanspelet – handledarutbildning

2022-10-04 Göteborg
Lär ut samtidigt som du lär dig själv. Handledarutbildning för dig som själv vill kunna genomföra Leanspelet med en egen uppsättning av materialet.
Läs mer »

Certified Supply Chain Professional – CSCP

2022-10-04 Göteborg
Programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan – från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka.
Läs mer »

Cirkulär logistik

2022-10-12 Online
Kursen Cirkulär logistik ger en förståelse av utmaningar, krav och möjligheter som cirkulär ekonomi ger för logistiken.
Läs mer »

CPIM part 2

2022-11-08 Online
Denna certifieringsöversikt utbildning fokuserar på att hjälpa deltagaren att täcka APICS Body Of Knowledge för det första CPIM-certifieringstestet på det mest effektiva sättet.
Läs mer »