Löpande

Online

Affärsekonomi

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om de viktigaste perspektiven för styrning av ett företags ekonomi eller för en företagskoncern. De allra viktigaste ekonomiska rapporterna som Balansräkning (tillgångar, skulder and eget kapital), Resultaträkning och Kassaflöde. Hur man mäter vinst och lönsamhet och grundläggande begrepp och definitioner av viktiga nyckeltal.

Utbildning tar ca 2-6h timmar att genomföra inklusive test.

Kursplan

Introduktion
1. Trailer
2. Vad är ett företag?
3. Vad är affärsekonomi?
4. Varför skall jag lära mig om affärsekonomi?
5. Vad är ett aktiebolag?
6. Vad är ett börsnoterat företag?
7. Hur styr man sin affärsekonomi?
8. Vilka är delarna inom affärsekonomin?

Bokföring och konsolidering
1. Vad är bokföring?
2. Vad innebär ett bokslut?
3. Hur hanterar man all ekonomisk information?
4. Konsolidering

Rapporter
1. Hur mäts ekonomiska resultat?
2. Vilka rapporter produceras?
3. Vilken annan ekonomisk information produceras och analyseras?
4. Vilka ekonomiska mål har ditt företag?

Kassaflöde
1. Vad är målet för kontanthantering?
2. Hur organiseras kassaflödet?
3. Vad är factoring?
4. Hur övervakas och minimeras valutarisker?

Budget och kalkyler
1. Vad är en budget?
2. Hur organiserar man en budgetprocess?
3. Hur gör man standardkostnadskalkyler?
4. Hur sätter man ett försäljningspris?

Ledarskap
1. Hur mycket kapital behöver ett bolag?
2. Gör ditt företag ett bra jobb?
3. Vilken typ av skatter påverkar ett företag?
4. Hur skall ekonomisk information spridas?
5. Hur skall investeringar och förvärv styras?
6. Hur kan dina ekonomiska resultat förbättras?

Film Affärsekonomi

Test

20 flervalsfrågor. Om fel, så guidas studenten automatiskt till relevant sektion i kursen för en repetition.
>80% korrekta svar ger godkänt och diplom.
Kursutvärdering.

Anmälan och fakturabetalning - Affärsekonomi Quick&Clever

Steg 1 av 2