Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Nštverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

Produktionslogistik Intro

‚Äď Ger begrepp och helhetssyn genom omv√§xlande spel, f√∂rel√§sningar och grupparbeten.

Denna kurs ger under engagerande former en helhetssyn på produktionslogistik, planeringsrutiner, ekonomi och materialflöden. Den röda tråden i kursen är ett planeringsspel där deltagarna i smågrupper styr ett producerande företag med olika planeringsmetoder och efter olika planeringsmodeller.

Kursmål

  • L√§ra k√§nna de viktigaste begreppen och sambanden inom produktionslogistik och planering.

  • L√§ra k√§nna de viktigaste principerna och metoderna f√∂r styrning av produktion och material.

  • Ekonomi med tonvikt p√• helhetssyn och effekter av olika √•tg√§rder i produktionsfl√∂den och lager.

Målgrupp

Planerare, inköpare, produktionstekniker, produktionsledare, samordnare i produktionen, eller alla i arbetslaget, som breddutbildning. Utbildningsgrupp ca 12-20 personer.

Andra målgrupper är: Projektgruppen/Ledningsgruppen för gemensamt avstamp i förändringsarbete, eller Systemutvecklare och konsulter för att belysa helheten.

Program

Dag 1, förmiddag

Egentest. Vi lär några begrepp, bl a beställningspunkt, säkerhetslager, orderkvantitet, ledtid. Vi intar våra roller, vd, ekonomichef, försäljningschef, produktionschef, och planerings- /inköpschef. Vi kör företaget under två månader och lär känna material- och penningflöde, kundernas förväntningar, mm. Diskussion om varför vi har lager för färdiga produkter, halvfabrikat, och råmaterial.

Dag 1, eftermiddag

Vi förbereder vårt företag för tillverkning mot kundorder. Diskussion om prognoser, betydelsen av samarbete mellan företagets olika funktioner, och kommer in på huvudplanering och nettobehovsplanering (MRP). Ledtidsförskjutning och kundorderpunkt tas upp. Vi gör en planering och kör företaget i tre månader. Dagen avslutas med att göra en enkel RR och BR för perioden och det vinnande företaget utses.

Dag 2, förmiddag

Backspegel på dag 1. Vi lär och diskuterar begrepp och samband som ekonomisk orderkvantitet, produktkalkylering, kapacitetsbehovplanering, beläggningsplanering, ABC-analys och JIT.

Dag 2, eftermiddag

Vi rationaliserar vårt företag och planerar och genomför en flödesgruppsproduktion med kanbanstyrning. RR och BR upprättas, vinnare utses och vi diskuterar hur morgondagens produktion kan se ut. Egentest och kursutvärdering avslutar utbildningen.

 
Datum och anmälan

26-27/9 2017 – Stockholm

 
Omfattning och avgift

Omfattning: 2 dagar

Pris (antal dagar före start)

>90

31-90

0-30

9 000 kr

9 700 kr

10 400 kr

Som Plan-medlem får du 500 kr i medlemsrabatt.

Alla priser exkl. moms.

I avgiften ingår dokumentation, lunch och fika.

Förkunskper: Kursen är en introduktionskurs och har inga speciella krav på förkunskaper.

Kursmaterial: √Ėvningsh√§fte delas ut f√∂rsta kursdagen.

Kursintyg: Vid minst 75% deltagande erhålls kursintyg.

 
 
Mer information 

Oskar Jellbo,
telefon 0708-89 84 83,
e-post oskar.jellbo@plan.se

 

 

 

 

 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsv√§gen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se