Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Ntverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

Lean sjukvårdsspelet

Lean sjukvårdsspelet är ett helt nytt spel som är anpassat till sjukvårdens specifika miljö.

Spelet tar sin utgångspunkt i ett upplevelsebaserat lärande genom att deltagarna inte bara spelar spelet, utan också diskuterar och beslutar om vilka förändringar man vill genomföra.

Det unika med Lean sjukvårdsspelet är:

 • Deltagarna designar spelets roller och definierar sjukvårdsflödet. Det innebär att upplevelsen och lärandet blir starkt och lärdomarna överförs enkelt till den egna verksamheten.
 • Betydelsen av evidensbaserat arbetssätt tydliggörs.
 • Utmaningen kring att matcha behov och kapacitet berörs.

Spelets upplägg och innehåll

Deltagarna får spela, lära och uppleva fördelarna med lean.

Efter en kort introduktion till lean och dess bakgrund får deltagarna själva diskutera vad det finns för typ av arbetsmoment i sjukvård och själva designa rollerna för spelet.

I spelet tar de sedan olika roller, till exempel patienter, vårdgivare, personal som arbetar med patientsäkerhet och planering. Genom att spela får du som handledare möjlighet att genom diskussioner föra in metoder och arbetssätt för:

 • Fokus på patienten och patientflödet
 • En-stycks hantering
 • Kapacitet och flexibilitet för kort väntetid och korta köer
 • Onödig efterfrågan
 • Vilka olika grundtyper av arbeten finns inom vården och vad är deras utmaningar
 • Grunden i lean – eliminera och förebygg variation, överbelastning och slöseri

Lean sjukvårdsspelet spelas i fyra eller fem rundor där deltagarna diskuterar och beslutar kring de lösningar de vill genomföra. På detta sätt byggs deltagarnas lärande kring metoder och tankesätt inom lean upp.

Handledarutbildningens upplägg

Handledarutbildningen ger dig kunskap, inspiration och trygghet för att axla rollen som handledare för spelet. Du får träna att styra spelet och vägleda i diskussionerna för att förstå nuläget, systemet som helhet och vad som krävs för att få en förbättring till stånd.

För vem?

Handledarutbildningen riktar sig till dig som är

 • Verksamhetsutvecklare inom sjukvård som fokuserar på kvalitet, patientsäkerhet eller lean.
 • Ledare och chefer i sjukvårdsorganisationer.
 • Externa konsulter som arbetar med att stötta sjukvårdsorganisationer.

Du behöver ha god insikt i vad lean innebär och gärna erfarenhet från implementeringsprojekt.

Nästa steg?

Kontakta Pia Anhede, 070-5438048, eller Joakim Hillberg, 070-5746812, för diskussion om lämpligt upplägg hos er.

 

Alternativa upplägg

Om du är intresserad, maila en intresseanmälan till pia@anhede.com så återkommer vi om datum för en öppen utbildning när vi har tillräckligt många intressenter.

Priset är 9900 kr exkl moms för en heldags handledarutbildning. I avgiften ingår dokumentation, kursmaterial, fika och lunch.

Vi säljer spelet tillsammans med handledarutbildningen. Spelet kostar 12000 kr exkl moms.

Vi kan även genomföra spelet internt hos er. Antingen kommer vi till er och genomför själva spelet eller så tränar vi er till att själva bli handledare för spelet. Interna utbildningar är rabatterade.

 
Kursledare

Pia Anhede

Pia Anhede
pia@anhede.com
070-5438048

Pia är konsult sedan drygt 20 år med inriktning mot implementation av lean. Hon har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom service, sjukvård och produktion. Pia har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Civilingenjör från Chalmers.


Joakim Hillberg

Joakim Hillberg
joakim@hillberg.com
070-5746812

Joakim är konsult sedan drygt 20 år med inriktning mot implementation av lean. Han har huvudsaklig erfarenhet från längre förändringsprojekt inom service, sjukvård och produktion. Joakim har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder och är civilingenjör från Chalmers och MBA från INSEAD.

Kontakta dem gärna för frågor om innehåll och upplägg.

 
Arrangörer

Plan

Lean Competence

 

 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsvägen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se