Huvudbakgrund l
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Ntverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

Så gjorde Aros Electronics förbättringsarbetet proaktivt

Hört talas om proaktivt förbättringsarbete? Göteborgsbaserade Aros Electronics har skapat ett produktionssystem som på ett elegant sätt kombinerar det avvikelsedrivna förbättringsarbetet med verksamhetens mål och utmaningar.

Allt började för drygt tio år sedan. Då togs de första stegen mot att börja tillämpa leanprinciperna inom produktionen. Som många andra började de med att tillämpa olika metoder och verktyg. Med tiden har insikten växt och behovet av helhetssyn blivit tydligt. Visionen om enstycksflöde växte fram och är en stark ledstjärna i det dagliga arbetet, där de strävar mot att om en kund beställer 20 enheter så ska de produceras samma morgon.

– Vi har en stark ägare som har en tydlig drivkraft att via investeringar i produktionsutrustning öka vår konkurrenskraft. Från verksamhetens sida hade vi presenterat att vi behövde ta ett större steg och investera i ny produktionsutrustning, säger produktionschef Kent Johansson.


Kent Johansson och Katrin Ferdinandsson. Kent är produktionschef med ansvar för hela den operativa verksamheten i Göteborg. Katrin var med i den första piloten med proaktivt förbättringsarbete.


Modet att investera fanns, men med det också höga förväntningar på resultat. Kapaciteten och kvaliteten blev snabbt bättre, men produktiviteten ökade inte som väntat.

Genombrottet kom när de började med proaktivt förbättringsarbete, som också kallas Kata. Utmaningen var att produktionslinan är uppdelad i två parallella spår som kan köras både parallellt och seriellt.

– Vi såg att operatörerna inte riktigt vågade tro på det, utan körde batch. Den första Kata-piloten var därför att börja testa nya arbetssätt. Genom att driva detta som experiment kunde alla se att det fungerar att köra maskinen mer dynamiskt, säger Kent.

– Efter tre månaders experimenterande hade vi nått en ökning av OEE-talen från 48% till 55%, samtidigt som vi genom naturliga avgångar kunde minska personalen med en person per skift.

– En lärdom som vi har gjort är att det krävs ett förändrat sätt att tänka när man går från en maskinpark till en annan. Förändringen är lättare att ta till sig genom experiment. De största vinsterna med Kata är att vi förstår vad vi behöver förändra.

Vilka lärdomar har du själv gjort som ledare?
– Att inte vara en besserwisser. När någon kommer med ett experiment som jag kan bedöma kommer att fallera, måste jag som ledare låta det fallera en vecka så att upplevelsen och lärandet kommer. Det har gett väldigt stor effekt. Detta är min viktigaste personliga lärdom, att det inte bara är ett system, utan jag som ledare behöver tänka på de mjuka faktorerna för att nå resultat.

– Det andra är att det är mycket svårare att sätta utmaningar än man kan tro. Jag coachar tre produktionsledare som sätter utmaningarna för sina team. Men svårigheterna med att skapa tydliga utmaningar har också gett större insikt i hur ledarskapet fungerar och vårt sätt att tänka synliggörs. Experimenterandet har också varit bra för att testa framtida ledare och tekniker.

Hur ser nästa steg ut för er?
– Vi jobbar på flera fronter. Dels vill vi sprida lärdomarna till andra delar i företaget. Här inom produktionen har vi ett behov av att tydligare koppla ihop det traditionella, reaktiva förbättringsarbete med det proaktiva. Det proaktiva är roligt, medan vi behöver utveckla det avvikelsedrivna som i dagsläget är tungrott med långa listor. Nu vet vi också att Kata kan hjälpa oss inför nästa större steg, som handlar om en ny automatiserad robotcell.

Text: Rikard Sjöström

 
AROS ELECTRONICS

Företaget, med snart 150 medarbetare, utvecklar och tillverkar kundanpassad elektronik och mekatronik till industri-och fordonskunder.DELA

Dela på Facebook

Dela på LinkedIn

Tweeta

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsvägen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se