Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Ntverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

Kata Coach-träning

Vad gör du när du ställs inför en uppgift eller ett problem?

Traditionellt är vi tränade att definiera mål, bryta ner dem till delmål och direkt ta fram handlingsplaner.

Men vad händer när vi är på okänd mark och vägen till utmaningen ligger bortom vår kunskapströskel? Risken är då att våra vanliga tankemodeller och arbetssätt leder oss fel.

Det är här Kata kommer in och kopplar ihop förbättringsarbetet med de strategiska utmaningarna.

Vad är Kata?

Kata är ett kreativt och systematiskt arbetssätt för att driva förbättringar mot nya utmaningar som vi inte vet hur vi ska uppnå.


Kata innehåller två övergripande delar:

Förbättringskata

Arbetssättet som alla i organisationen kan använda för att navigera fram till nästa måltillstånd.

Coachingkata

Ledarnas arbetssätt för att lära ut förbättringskata och coacha mot de strategiska målen. Länken mellan ledarskapet och förbättringsarbetet.

 

 

 

 

 

 

 

Så här fungerar de tillsammans:

Kata

*PDCA = en vetenskaplig metod i fyra steg för iterativt lärande

 

Det här är resultatet:

Ju fler i din organisation som blir skickliga på Kata, desto...

 • Fler utmaningar kan den anta
 • Större utmaningar kan den uppnå
 • Mer kunskap kan den bygga
 • Snabbare kan den röra sig i rätt riktning

Men det krävs tid och praktisk erfarenhet för att verkligen realisera potentialerna.

Därför får du träna med en verklig utmaning hos en värdorganisation när du väljer vår coach-träning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vårt upplägg: Träna med en verklig utmaning

Under två dagars praktik kommer vi att träna arbetssättet i verkligheten på en värdorganisation. Syftet är att du ska kunna gå hem och börja göra direkt.

Du får träna både förbättringskata och coachingkata. Genom den praktiska träningen utvecklas en djupare medvetenhet av vad denna nya rutin för ledarskap och styrning innebär och vad som krävs för att utveckla färdigheterna.

Du kommer att träna:

 1. Beskriva nuvarande tillstånd
 2. Definiera nästa måltillstånd
 3. Driva PDCA-cykler mot måltillståndet
 4. Genomföra coaching-cykler (coach & adept)

Kata - nuvarande tillstånd - vision - coacha

KataTräningen baseras på

 • Mike Rothers beskrivning hur Toyota fungerar under ytan, hämtade från boken Toyota Kata. Boken finns på svenska och ingår som kurslitteratur.
 • Träningsmaterialet som utvecklats av Mike Rother, Bill Costatino, Pia Anhede och Joakim Hillberg.
 • Våra praktiska erfarenheter från svenska organisationer kring träning och användning av Kata.

Vem ska delta?

 • Chefer och ledare som vill styra och leda på ett mer effektivt sätt.
 • Leanspecialister, verksamhetsutvecklare, interna och externa konsulter samt HR, eller motsvarande.
 • Ledningsgrupper som vill engagera sin organisation i att utveckla konkurrenskraft.

Du behöver vara förtrogen med vad lean innebär.

Vad säger tidigare deltagare?

Senaste utbildningen på Alfa Laval fick helhetsbetyget 4,3 och den dessförinnan på Gambro 4,9 på en 5-gradig skala.

Några kommentarer från tidigare utbildningar:

– "Bra att vara i en verklig miljö och jobba på riktigt med experiment i små steg."

– "...att öva, öva är bäst. Inte inom komfortzonen, men oslagbart."

– "Bra att öva på att formulera ett måltillstånd, utmaningar, hinder och nuläge i en verklig miljö."

– "Repetitionen hjälper att hålla fokus på beteendeförändring, kreativitet, experimentlust och tät frekvens."

– "Kata-utbildningen gav mig mycket större insikt i det beteendedrivande förbättringsarbetet. En klockren utbildning som ger en stor inblick i att man aldrig blir färdig i ett förändringsarbete. Utmaningarna som finns dagligen hos många företag hamnar ofta mellan stolarna och stannar där. Kata-tanken och arbetssättet löser detta. Tack Pia och Joakim för några riktigt bra dagar." / Peter Elvström, If Skadeförsäkring

Nästa steg?

Boka din plats nu:

Eller kontakta Joakim Hillberg, joakim@hillberg.com, 070-5746812 eller Pia Anhede, pia@anhede.com, 070-5438048 om du vill diskutera om utbildningen passar för dig eller för genomförande hos er.

 
Datum och anmälan

28-29 november 2017 på Aros Electronics i Göteborg

 
Omfattning och pris

Två dagar, 13800 kr exkl moms.

Tider:
Dag 1 09.00-17.00
Dag 2 08.30-17.00

I avgiften ingår boken Toyota Kata, dokumentation, kursmaterial, fika och lunch. Resor och logi ingår ej.

 
Begreppet ”Kata”

Begreppet myntades av Mike Rother som efter många års studier sammanfattade vad det är som gör att Toyota fortsätter att utvecklas i allt högre takt.

Ordet Kata betyder rutin, mönster eller vana.

Ordet används inte av Toyota själva men fångar den underliggande orsaken till deras framgångar:

Allt de gör genomsyras – som en vana – av experimentellt, vetenskapligt lärande i riktning mot en utmaning. Det är själva definitionen av en lärande organisation.

Kata är alltså en metod för att inte behöva kopiera metoder. Istället lär vi oss att utveckla anpassade metoder som möter våra utmaningar och gör organisationen adaptiv.

 
Lärare och tränare

Pia Anhede och Joakim Hillberg

Pia Anhede


Joakim Hillberg

Joakim och Pia har tränats av Mike Rother och Bill Costantino i  kata vid flera tillfällen.

De har mer än 20 års erfarenhet av att driva lean-implementeringar
i organisationer från såväl industrin som från sjukvård, offentlig sektor och servicesektorn.

De arbetar idag aktivt med kata som en del av lean-implementeringar. Joakim och Pia är också ansvariga för Plans utbildningar och ackrediterade att certifiera i lean enligt Lean Competency System.

 
Arrangörer

Plan

Lean Competence

 
Ladda ned artikel

Läs artikel om Kata med erfarenheter från AP&T publicerad i Inrikes.

Ladda ned artikel

Författare: Christian von Essen. inrikesmagasin.se

 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsvägen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se